Sales & Marketing • Education

MAT National Webinar 2022

E522d034cbba3b4e4bf5c84d69dd60bcb80473ba
MAT National Webinar 2022


MAT National Webinar 2022

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศึกษา


มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ MAT University Council ร่วมจัดงาน “MAT National Webinar” 

เพื่อ Update สถานการณ์โลกการตลาด Post-Pandemic แบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆร่วมกัน

ในงาน “MAT National Webinar หรือ วันนัการตลาดสัญจร” เราจะมาร่วมกันปลดล็อคทางความคิด พบกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแชร์มุมมองและประสบการณ์ให้นักการตลาดและผู้ประกอบการได้เห็นถึง “ความเป็นไปได้ในการเดินหน้าต่อ” เพราะเราเชื่อว่า ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนไป จะมีโอกาสรอคนที่พร้อมอยู่เสมอ หากต้องการอยู่รอดและเติบโตต่อให้ได้ ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ทางเดินเส้นใหม่อย่างมั่นคง

ในยุคที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร ในโลกที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยนไปจนหมดสิ้นหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง

รูปแบบการจัดงาน “MAT National Webinar หรือ วันนัการตลาดสัญจร”
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ที่คุณไม่ควรพลาด !!วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

โครงการ Train the Trainers สัญจร

Theme: “The Future of Education”

>>สำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจ<<
(ลงทะเบียนฟรี !!) ✅ เมื่อโลกการตลาดเปลี่ยน โลกการศึกษาก็มีการปรับตัวอย่างฉับไว มาเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฟังมุมมองมิติการเรียนรู้เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล และ เทคโนโลยี เป็นแนวทางให้นำไปถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนิสิต-นักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษายุคใหม่ กับ “The Future of Education
และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปในโลกอนาคตวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

โครงการ “J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร”

Theme: “Marketer of the future ส่องอนาคตสู่เส้นทางนักการตลาดรุ่นใหม่”

>>สำหรับนิสิต – นักศึกษา<< (ลงทะเบียนฟรี !!)✅ 


เชื่อมโลกการศึกษาเข้ากับโลกการตลาด “ส่องอนาคตสู่เส้นทางนักการตลาดรุ่นใหม่
อัปเดตทุกเทรนด์ที่น่าสนใจ พบกับวิทยากรคนรุ่นใหม่ ที่จะมาแชร์ความรู้ และ เคล็ดลับ ที่หลากหลาย
เพื่อปูทางสู่อาชีพในฝัน ทางเลือกในอนาคตของคน Gen Z ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ไปกับ In-trend / In-depth / Insight / Intro
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

“MAT National Webinar 2022” หรือ “วันนักการตลาดสัญจรออนไลน์”

Theme: “Marketing the Unknown”: รู้จักโลกใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม

>>
สำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจ<<  (ลงทะเบียนฟรี !!)✅ 


           
 โควิด-19 ทำให้พวกเราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับโลกวิถีใหม่ ภาคธุรกิจเอง ก็ต้องตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีคำถามต่างๆมากมายในใจผู้ประกอบการและนักการตลาดถึงทิศทางที่จะเดินต่อไป

ในโลกที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง พลาดไม่ได้!!! หากคุณเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการที่ต้องวางกลยุทธ์ขององค์กร หรือนักการตลาดที่ต้องเดินหน้าต่อในโลกธุรกิจยุค Post-Pandemic 
งานนี้จะช่วยให้คุณติดอาวุธทางความคิด ให้คุณมองเห็นเส้นทางการปรับตัวและรับแรงบันดาลใจเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างทันท่วงทีMATNationalWebiniar

Registration Types

Register name must match ID card or passport.
[8 SEP] Train The Trainers สัญจรออนไลน์ (สำหรับคณาอาจารย์)

สำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจ
*หมายเหตุ: บัตรประเภทนี้ใช้รับชมได้เฉพาะ Session นี้เท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเพิ่ม ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

Free
[8 SEP] J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจรออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)

สำหรับนิสิต – นักศึกษา
*หมายเหตุ: บัตรประเภทนี้ใช้รับชมได้เฉพาะ Session นี้เท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเพิ่ม ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

Free
[9 SEP] MAT National Webinar 2022 วันนักการตลาดสัญจรออนไลน์ (สำหรับผู้ประกอบการ)

สำหรับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และ ผู้ประกอบการ
*หมายเหตุ: บัตรประเภทนี้ใช้รับชมได้เฉพาะ Session นี้เท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเพิ่ม ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

Free
941bb4f030f20efd5b0abe1bc0d2044a50e1b0a3
Organized by
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย