Sales & Marketing • Education

[Re-run] MAT National Webinar 2022

5c04c5cb699e0481cfe8863e07aaed05f30ba8d8
[Re-run] MAT National Webinar 2022


MAT National Webinar 2022

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีภาคการศึกษา


มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ MAT University Council ร่วมจัดงาน “MAT National Webinar” 

เพื่อ Update สถานการณ์โลกการตลาด Post-Pandemic แบ่งปันความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักการตลาด คณาจารย์ และนักศึกษาทั่วประเทศได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆร่วมกัน

ในงาน “MAT National Webinar หรือ วันนัการตลาดสัญจร” เราจะมาร่วมกันปลดล็อคทางความคิด พบกับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแชร์มุมมองและประสบการณ์ให้นักการตลาดและผู้ประกอบการได้เห็นถึง “ความเป็นไปได้ในการเดินหน้าต่อ” เพราะเราเชื่อว่า ในโลกใหม่ที่เปลี่ยนไป จะมีโอกาสรอคนที่พร้อมอยู่เสมอ หากต้องการอยู่รอดและเติบโตต่อให้ได้ ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนสู่ทางเดินเส้นใหม่อย่างมั่นคง

ในยุคที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร ในโลกที่ผู้บริโภคเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยนไปจนหมดสิ้นหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง

รูปแบบการจัดงาน “MAT National Webinar หรือ วันนัการตลาดสัญจร”
แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ที่คุณไม่ควรพลาด !!วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

โครงการ Train the Trainers สัญจร

Theme: “The Future of Education”

>>สำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจ<<
(ลงทะเบียนฟรี !!) ✅ เมื่อโลกการตลาดเปลี่ยน โลกการศึกษาก็มีการปรับตัวอย่างฉับไว มาเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ฟังมุมมองมิติการเรียนรู้เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล และ เทคโนโลยี เป็นแนวทางให้นำไปถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนิสิต-นักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษายุคใหม่ กับ “The Future of Education
และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปในโลกอนาคตวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

โครงการ “J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร”

Theme: “Marketer of the future ส่องอนาคตสู่เส้นทางนักการตลาดรุ่นใหม่”

>>สำหรับนิสิต – นักศึกษา<< (ลงทะเบียนฟรี !!)✅ 


เชื่อมโลกการศึกษาเข้ากับโลกการตลาด “ส่องอนาคตสู่เส้นทางนักการตลาดรุ่นใหม่
อัปเดตทุกเทรนด์ที่น่าสนใจ พบกับวิทยากรคนรุ่นใหม่ ที่จะมาแชร์ความรู้ และ เคล็ดลับ ที่หลากหลาย
เพื่อปูทางสู่อาชีพในฝัน ทางเลือกในอนาคตของคน Gen Z ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ไปกับ In-trend / In-depth / Insight / Intro
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

“MAT National Webinar 2022” หรือ “วันนักการตลาดสัญจรออนไลน์”

Theme: “Marketing the Unknown”: รู้จักโลกใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิม

>>
สำหรับนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจ<<  (ลงทะเบียนฟรี !!)✅ 


           
 โควิด-19 ทำให้พวกเราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับโลกวิถีใหม่ ภาคธุรกิจเอง ก็ต้องตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีคำถามต่างๆมากมายในใจผู้ประกอบการและนักการตลาดถึงทิศทางที่จะเดินต่อไป

ในโลกที่สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ผู้ประกอบการควรตั้งรับปรับตัวกันอย่างไร อะไรคือสิ่งที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจับตามอง พลาดไม่ได้!!! หากคุณเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการที่ต้องวางกลยุทธ์ขององค์กร หรือนักการตลาดที่ต้องเดินหน้าต่อในโลกธุรกิจยุค Post-Pandemic 
งานนี้จะช่วยให้คุณติดอาวุธทางความคิด ให้คุณมองเห็นเส้นทางการปรับตัวและรับแรงบันดาลใจเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างทันท่วงทีMATNationalWebiniar

Registration Types

Register name must match ID card or passport.

สำหรับคณาอาจารย์

[8 SEP] Train The Trainers สัญจรออนไลน์ (สำหรับคณาอาจารย์)

สำหรับคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับภาคธุรกิจ
*หมายเหตุ: บัตรประเภทนี้ใช้รับชมได้เฉพาะ Session นี้เท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเพิ่ม ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

Free

สำหรับนักศึกษา

[8 SEP] J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจรออนไลน์ (สำหรับนักศึกษา)

สำหรับนิสิต – นักศึกษา
*หมายเหตุ: บัตรประเภทนี้ใช้รับชมได้เฉพาะ Session นี้เท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเพิ่ม ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

Free

สำหรับผู้ประกอบการ

[9 SEP] MAT National Webinar 2022 วันนักการตลาดสัญจรออนไลน์ (สำหรับผู้ประกอบการ)

สำหรับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจ และ ผู้ประกอบการ
*หมายเหตุ: บัตรประเภทนี้ใช้รับชมได้เฉพาะ Session นี้เท่านั้น กรุณาลงทะเบียนเพิ่ม ตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

Free
941bb4f030f20efd5b0abe1bc0d2044a50e1b0a3
Organized by
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย