Health • Education

"เสียงที่ไร้เสียง" นโยบายด้านสุขภาพช่วยคนหูหนวกอย่างไร

6d986cf0ca5da18b0584fd55538565b313ae4aa0
"เสียงที่ไร้เสียง" นโยบายด้านสุขภาพช่วยคนหูหนวกอย่างไร

"เราทุกคนจะมีความพิการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราโชคดีมากพอ" คำพูดนี้มีที่มาอย่างไร


งานทอล์กที่จะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจคนพิการผ่านมุมมองที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง และพาไปดูว่า ความพิการอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด 

และจะพาทุกคนเจาะลึกไปในโลกของคนหูหนวก ถึง "พลังพิเศษ" ที่ได้มาเมื่อไม่ได้ยินเสียง และนโยบายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในสังคมที่จะตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคนหูหนวก รวมถึงคนพิการอื่น ๆ กับช่วงเสวนาแสดงมุมมองของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย สื่อ และคนพิการ


พบกับ Speakers ที่จะทำให้รู้ว่าความพิการอยู่ใกล้ตัวคุณ และช่วยให้คุณเข้าใจคนพิการและนโยบายสุขภาพเพื่อคนพิการ


กานต์ อรรถยุกติ เหรัญญิก กรรมการสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ThisAble.me สื่อของคนพิการ

ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัย HITAP งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายการฝังประสาทหูเทียม และการคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกแรกเกิด

และตัวแทนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่งาน Thailand Research EXPO 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ห้องประชุมโลตัส คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 22

เข้าฟังฟรี พร้อมรับของที่ระลึกเพียงลงทะเบียนที่นี่ !

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนเข้างาน Thailand Research EXPO 2022 ด้วย ที่ https://researchexporegis.com/Home


งานทอล์กนี้จัดโดย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

policy, disability

Tickets

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกจาก โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

Free
D5442f16d9c9600bbb557fa4f224ac5cd898a7f8
Organized by
HITAP