Education

The Rambutan Workshop: Graphic design meets the society

Cab6170ffabd28c6e17dc8b4e8204e29c76fe506
The Rambutan Workshop: Graphic design meets the society


 

กิจกรรม The Rambutan Workshop: Graphic Design Meets the Society

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 / 10.00-17.00 น.

สถานที่: TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน


พัฒนาทักษาและแนวคิดการออกแบบกราฟิก

พร้อมทดลองและค้นหาความเป็นไปได้ในการเริ่มโปรเจ็กต์ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น

 

นักออกแบบกราฟิกทำอะไรได้อีกบ้าง นอกไปจากออกแบบกราฟิก?

 

The Rambutan คือแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิก ซึ่งต้องการพัฒนาวงการออกแบบกราฟิกในประเทศไทย

โดยนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับวงการออกแบบ

 

The Rambutan workshop: Graphic Design Meets the Society จัดขึ้นเพื่อนำเสนอบทบาทของการออกแบบกราฟิกในแง่การสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เพราะเชื่อว่านอกจากเพื่อความสวยงามหรือเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้ว การออกแบบกราฟิกยังสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกับการออกแบบในสาขาอื่นๆ

 

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ความเป็นไปได้ในการคิดริเริ่มโปรเจกต์เพื่อสังคม ได้เรียนรู้กระบวนการคิดที่สามารถปรับใช้ในการพัฒนาโครงการศิลปนิพนธ์ และยังได้ทดลองสร้างสรรค์โปรเจกต์ร่วมกัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป


  •     นิสิตนักศึกษาในสาขาการออกแบบกราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • .    มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจริเริ่มโครงการด้านการออกแบบกราฟิก (Initiative Graphic Design Project)
  • .    สามารถใช้งานโปรแกรมการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

กำหนดการ

10.00 - 12.00   

แนะนำเวิร์กช็อปและความเป็นมาของ The Rambutan Project

- บรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษา Graphic design meets the society

- Q&A พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


13.00 - 17.00   

กิจกรรม Graphic design meets the society ในปริบทของประเทศไทย

- ทดลองออกแบบโครงการตามโจทย์ที่ได้รับ

- นำเสนอผลงาน

- พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


 หมายเหตุ

1.     บรรยายเป็นภาษาไทย

     2.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วยตนเอง

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


รับสมัครผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจำนวน 20 ท่าน (คัดเลือกจากใบสมัคร)

 

เปิดรับสมัครถึง 22 มกราคม 2560  (สามารถสำรองที่นั่งได้ 1 ท่านต่อ 1 อีเมลเท่านั้น)

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป

ประกาศผ่านทาง Facebook: TCDC COMMONS และ www.tcdc.or.th

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.

เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเวิร์กช็อป

 

     วิทยากร

       

         พัชร ลัดดาพันธ์

  • ปริญญาโท สาขา Information Design จาก The Design Academy Eindhoven, Netherlands
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์ (สาขาเรขศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  


          ปิยกรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช

  • ปริญญาโท สาขาออกแบบกราฟิกและนิเทศน์ศิลป์ จาก Academy of Art, Architecture and Design Prague, Czech Republic
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

      ประวัติการทำงานในปี 2558-2559

-           ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบนิทรรศการ Alive โดย Alex Face ณ Bangkok CityCity Gallery

- ออกแบบกราฟิกนิทรรศการ Retracing the King’s Path exhibition TCDC เชียงใหม่ ในเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2016

- ออกแบบนิทรรศการและหนังสือ  Love your local, love your city  ในเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2016

- ออกแบบกราฟิกในนิทรรศการและหนังสือประกอบนิทรรศการ Dream Property Exhibition โดย Miti Ruangkritya Bangkok City Gallery

- ออกแบบนิทรรศการและกราฟิกในนิทรรศการ Creative District ของ TCDC

- ออกแบบกราฟิกในนิทรรศการ TCDC Charoenrung, The New Experience

- ออกแบบและจัดทำเนื้อหาแค็ตตาล็อก Whether it is art or not: catalogue, Life and work of Chavalit Soemprungsuk

- จัดฉายภาพยนตร์ Whether it is art or not whether it is art or not: Life and work of Chavalit Soemprungsuk

- วิจัยและทำเนื้อหานิทรรศการ Humour Business ของ TCDC

- ออกแบบหนังสือสำหรับ ODD Project ร่วมกับ Antalis Asia Pacific

- เวิร์กช็อป The Rambutan

- ออกแบบกราฟิกในนิทรรศการ Aging Society ของ TCDC

- ออกแบบนิทรรศการและกราฟิกในนิทรรศการ About Paper ของ TCDC Resource Center

- ออกแบบ Key visual ของโปรเจ็กต์ Co-Create Charoenkrung

- ออกแบบเมนูร้านอาหาร Greyhound cafe

- วิจัยและทำเนื้อหานิทรรศการ  Energytopia ของ TCDC

- ออกแบบสินค้าที่ระลึกสำหรับหอศิลป์เจ้าฟ้า (The National Gallery Bangkok)

- ออกแบบกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ของหอศิลป์เจ้าฟ้า (The National Gallery Bangkok)

 

Website ผลงาน

Pat150.tumblr.com

www.Piyakornproject.info/

www.therambutan.info/  

                            

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC COMMONS อาคาร Ideo Q จุฬา - สามย่าน

 เวลา 10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์)

 โทร. 02 108 5886 https://www.facebook.com/tcdccommons/

 

 

Tickets

No Tickets Available

Ad35d6b18357fe3298b271dccf53797d5576373b
Organized by
Thailand Creative and Design Center