Aw the rambutan x tcdc commons banner 851 x 400 px

The Rambutan Workshop: Graphic design meets the society


 

กิจกรรม The Rambutan Workshop: Graphic Design Meets the Society

วันเวลา: วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 / 10.00-17.00 น.

สถานที่: TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน


พัฒนาทักษาและแนวคิดการออกแบบกราฟิก

พร้อมทดลองและค้นหาความเป็นไปได้ในการเริ่มโปรเจ็กต์ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น

 

นักออกแบบกราฟิกทำอะไรได้อีกบ้าง นอกไปจากออกแบบกราฟิก?

 

The Rambutan คือแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิก ซึ่งต้องการพัฒนาวงการออกแบบกราฟิกในประเทศไทย

โดยนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับวงการออกแบบ

 

The Rambutan workshop: Graphic Design Meets the Society จัดขึ้นเพื่อนำเสนอบทบาทของการออกแบบกราฟิกในแง่การสร้างสรรค์โปรเจ็กต์ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เพราะเชื่อว่านอกจากเพื่อความสวยงามหรือเพื่อกระตุ้นยอดขายแล้ว การออกแบบกราฟิกยังสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น และนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกับการออกแบบในสาขาอื่นๆ

 

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ความเป็นไปได้ในการคิดริเริ่มโปรเจกต์เพื่อสังคม ได้เรียนรู้กระบวนการคิดที่สามารถปรับใช้ในการพัฒนาโครงการศิลปนิพนธ์ และยังได้ทดลองสร้างสรรค์โปรเจกต์ร่วมกัน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป


  •     นิสิตนักศึกษาในสาขาการออกแบบกราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • .    มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจริเริ่มโครงการด้านการออกแบบกราฟิก (Initiative Graphic Design Project)
  • .    สามารถใช้งานโปรแกรมการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

กำหนดการ

10.00 - 12.00   

แนะนำเวิร์กช็อปและความเป็นมาของ The Rambutan Project

- บรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษา Graphic design meets the society

- Q&A พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


13.00 - 17.00   

กิจกรรม Graphic design meets the society ในปริบทของประเทศไทย

- ทดลองออกแบบโครงการตามโจทย์ที่ได้รับ

- นำเสนอผลงาน

- พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


 หมายเหตุ

1.     บรรยายเป็นภาษาไทย

     2.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วยตนเอง

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


รับสมัครผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจำนวน 20 ท่าน (คัดเลือกจากใบสมัคร)

 

เปิดรับสมัครถึง 22 มกราคม 2560  (สามารถสำรองที่นั่งได้ 1 ท่านต่อ 1 อีเมลเท่านั้น)

 

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป

ประกาศผ่านทาง Facebook: TCDC COMMONS และ www.tcdc.or.th

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.

เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมเวิร์กช็อป

 

     วิทยากร

       

         พัชร ลัดดาพันธ์

  • ปริญญาโท สาขา Information Design จาก The Design Academy Eindhoven, Netherlands
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์ (สาขาเรขศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  


          ปิยกรณ์ ชัยวีรพันธ์เดช

  • ปริญญาโท สาขาออกแบบกราฟิกและนิเทศน์ศิลป์ จาก Academy of Art, Architecture and Design Prague, Czech Republic
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

      ประวัติการทำงานในปี 2558-2559

-           ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบนิทรรศการ Alive โดย Alex Face ณ Bangkok CityCity Gallery

- ออกแบบกราฟิกนิทรรศการ Retracing the King’s Path exhibition TCDC เชียงใหม่ ในเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2016

- ออกแบบนิทรรศการและหนังสือ  Love your local, love your city  ในเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ 2016

- ออกแบบกราฟิกในนิทรรศการและหนังสือประกอบนิทรรศการ Dream Property Exhibition โดย Miti Ruangkritya Bangkok City Gallery

- ออกแบบนิทรรศการและกราฟิกในนิทรรศการ Creative District ของ TCDC

- ออกแบบกราฟิกในนิทรรศการ TCDC Charoenrung, The New Experience

- ออกแบบและจัดทำเนื้อหาแค็ตตาล็อก Whether it is art or not: catalogue, Life and work of Chavalit Soemprungsuk

- จัดฉายภาพยนตร์ Whether it is art or not whether it is art or not: Life and work of Chavalit Soemprungsuk

- วิจัยและทำเนื้อหานิทรรศการ Humour Business ของ TCDC

- ออกแบบหนังสือสำหรับ ODD Project ร่วมกับ Antalis Asia Pacific

- เวิร์กช็อป The Rambutan

- ออกแบบกราฟิกในนิทรรศการ Aging Society ของ TCDC

- ออกแบบนิทรรศการและกราฟิกในนิทรรศการ About Paper ของ TCDC Resource Center

- ออกแบบ Key visual ของโปรเจ็กต์ Co-Create Charoenkrung

- ออกแบบเมนูร้านอาหาร Greyhound cafe

- วิจัยและทำเนื้อหานิทรรศการ  Energytopia ของ TCDC

- ออกแบบสินค้าที่ระลึกสำหรับหอศิลป์เจ้าฟ้า (The National Gallery Bangkok)

- ออกแบบกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ของหอศิลป์เจ้าฟ้า (The National Gallery Bangkok)

 

Website ผลงาน

Pat150.tumblr.com

www.Piyakornproject.info/

www.therambutan.info/  

                            

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TCDC COMMONS อาคาร Ideo Q จุฬา - สามย่าน

 เวลา 10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์)

 โทร. 02 108 5886 https://www.facebook.com/tcdccommons/

 

 

View Tickets
Date
06 Jan 2017 10:00 - 29 Jan 2017 17:00
Add to Calendar
Location
TCDC COMMONS Bang Rak Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center