Sales & Marketing • Education

ISAN CONNECT : SURVIVAL SKILL พลิกวิกฤต สู่ธุรกิจสร้างสรรค์

26d26699536b87b4dea49fde1c1fc604c1dac519
ISAN CONNECT : SURVIVAL SKILL พลิกวิกฤต สู่ธุรกิจสร้างสรรค์
โอกาสแห่งธุรกิจสร้างสรรค์ยังรอคุณอยู่ มาพัฒนาทักษะ และสกิลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกCEA ขอนแก่นและพันธมิตร ร่วมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและผู้ประกอบการท้องถิ่น

พร้อมตอบโจทย์การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับ ISAN CONNECT


พบกับกิจกรรมเสวนาและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ 

หัวข้อ Survival Skill ทำธุรกิจอย่างไรให้รอด


- Crisis & Change Management
โดย คุณณิชกานต์ พัฒนพีระเดช
เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารตลาดต้นตาล

- Entrepreneurial Mindset
โดย คุณไกรกิติ ทิพกนก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์
และ ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรม KCT Academy


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

กิจกรรมเสวนา เวลา 09.30 - 12.00 น.


และกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ 

รอบที่ 1 : 13.30 - 14.30

รอบที่ 2 : 15.00 - 16.00

รอบที่ 3 : 16.30 - 17.30สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 3 สิงหาคม 2565 ไม่มีค่าใช้จ่าย! (จำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น)และเตรียมพบกับกิจกรรม ISAN CONNECT ในหัวข้อต่อ ๆ ไปได้ทาง Facebook เพจ TCDC ขอนแก่น

#IsanConnect #FutureTrend #CEA #SurvivalSkill

Tickets

งานเสวนาหัวข้อ : "Survival skill พลิกวิกฤต สู่ธุรกิจสร้างสรรค์"

เวลา 09.30 - 12.00 น.

Free
SOLD OUT
กิจกรรมปรึกษาด้านธุรกิจ : Crisis & Change Management โดยคุณณิชกานต์ พัฒนพีระเดช รอบที่ 1

เวลา 13.30 - 14.30

Free
กิจกรรมปรึกษาด้านธุรกิจ : Entrepreneurial Mindset โดยคุณไกรกิติ ทิพกนก รอบที่ 1

เวลา 13.30 - 14.30 น.

Free
กิจกรรมปรึกษาด้านธุรกิจ : Crisis & Change Management โดยคุณณิชกานต์ พัฒนพีระเดช รอบที่ 2

เวลา 15.00 – 16.00 น.

Free
กิจกรรมปรึกษาด้านธุรกิจ : Entrepreneurial Mindset โดยคุณไกรกิติ ทิพกนก รอบที่ 2

เวลา 15.00 – 16.00 น.

Free
กิจกรรมปรึกษาด้านธุรกิจ : Crisis & Change Management โดยคุณณิชกานต์ พัฒนพีระเดช รอบที่ 3

16.30 – 17.30 น.

Free
กิจกรรมปรึกษาด้านธุรกิจ : Entrepreneurial Mindset โดยคุณไกรกิติ ทิพกนก รอบที่ 3

16.30 – 17.30 น.

Free
07bacf66ba6581921cd46ba3f80306495475ba4d
Organized by
Thailand Creative and Design Center