SangSom MOVEaBAR - Chiang Mai

58b3616d022af89e5815459c16ceafd11e6a3f3b
SangSom MOVEaBAR - Chiang Mai
ชาวเชียงใหม่เตรียมตัวให้พร้อม! 
เพราะสถานีดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดจะส่งคลื่นกระจายความสนุกแบบสุดพีค

ใน SangSom MOVEaBAR แปลงกายเป็นประชากรกระต่ายให้พร้อมหน้า แล้วมาเริงร่าบนพระจันทร์ SangSom ที่สว่างที่สุด  ไปกับ
Palmy
Stamp
สิงโต นำโชค
Mild
SCRUBB
60 Miles

14 พฤศจิกายน นี้ ณ ลานประเสริฐ์แลนด์ กาดเชิงดอย เชียงใหม่ 
ประตูเปิดห้าโมงเย็นเป็นต้นไป!!!

แล้วเจอกันใน SangSom MOVEaBAR !!!

Tickets

No Tickets Available

1f4ed3565e24bf2f9360562acfbc50d0f7050aac
Organized by
ZAAP PARTY