Kids & Family • Education

The Missing Flight I The White Room x Bangkok Aviation Center

10 Dec 2022 07:00 - 12 Dec 2022 16:00
BAC Korat​ ACADEMY
*กิจกรรมจัดที่ BAC นครราชสีมา โดยทางค่ายมีบริการรถบัส รับ-ส่ง นักเรียนระหว่าง BAC กทม. และ BAC นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima, Thailand
7 followers
8d390dd4ce50cf03e8f05ab6449b8d1926deec72
The Missing Flight I The White Room x Bangkok Aviation Center

จุดประกายความคิด เปิดโลกวิทยาศาสตร์ กับค่าย "WR666 he Missing Flight"  ที่จะพาน้อง ๆ มาค้นหาสายการเรียนที่ใช่ ทั้งการบิน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษา และฝึกฝน Soft skills ต่าง ๆ ที่จำเป็นกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำภารกิจสุดท้าทาย

✅ ทดลองเป็นนักบิน ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ฝึกบินบน Flight simulation (เครื่องบินจำลอง) และเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน

✅ เรียนรู้ และประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในการออกแบบการทดลอง สร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพิชิตภารกิจไขปริศนา 

✅ ลงมือทำแล็บชีวเคมีระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

✅ เนื้อหาครอบคลุมระดับมัธยมต้น - มหาวิทยาลัย ที่ผ่านการย่อยให้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน มีพี่ ๆ ทีมงานให้คำแนะนำ ซักถามได้ตลอด

✅ ฝึกฝน Soft skills ที่จำเป็นต่อชีวิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การนำเสนอข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

✅ กิจกรรมในค่ายประยุกต์มาจากสาระสำคัญของแต่ละสาขาวิชา ช่วยให้น้อง ๆ ได้ explore ความสนใจ เป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียนในอนาคต พร้อมพี่ ๆ จากหลากหลายสายการเรียน/วิชาชีพ รวมถึงที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อคอยให้คำแนะนำ 

✅ เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม

✅ กลุ่มใน Social Media Platform เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างน้อง ๆ ที่มาค่ายและพี่ ๆ ทีมงาน The White Room ให้น้องสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน หรือปรึกษาพี่ ๆ ได้หลังจบค่าย

วิทยากร:

ดร. ธนเดช พิพัฒพลกาย

  • นักวิจัย Science of Life Laboratory, Dept. of Applied Physics, KTH ประเทศสวีเดน
  • ปริญญาเอก สาขา Ion Channel and Disease, University of Oxford

คุณปัณณิตา ตรีกาลนนท์

  • ปริญญาโท สาขา Aeronautical Engineering, Imperial College London

คณะวิทยากรจากโรงเรียนการบินกรุงเทพ ให้ความรู้ในกิจกรรมด้านการบิน

พร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ University College London มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัดกิจกรรมและที่พัก: โรงเรียนการบินกรุงเทพ สาขานครราชสีมา (BAC Korat Academy)

จุดรับ-ส่ง นักเรียน: โรงเรียนการบินกรุงเทพ ดอนเมือง

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกในค่าย:

  • ห้องพักปรับอากาศ 2-3 คน/ห้อง ห้องน้ำในตัว
  • อาหาร 8 มื้อ และอาหารว่างตลอดค่าย (รวมอาหารเช้าและอาหารว่างบริการบนรถระหว่างเดินทาง)
  • รถบัสรับ-ส่ง นักเรียน ระหว่างจุดลงทะเบียน (BAC ดอนเมือง) และสถานที่ทำกิจกรรม (BAC นครราชสีมา)
  • ประกันอุบัติเหตุหมู่และประกันเดินทาง
  • วัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการเรียนรู้ เสื้อค่ายและของที่ระลึก

รายละเอียดกิจกรรม

 


ดาวน์โหลดโบรชัวร์กิจกรรม: ที่นี่

upskill, openhouse, เรียนต่อต่างประเทศ, ค่ายวิทยาศาสตร์, การบิน

Tickets

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ราคาสำหรับ 1 ท่าน รวม:
- บริการรถบัสรับ-ส่ง นักเรียนระหว่าง BAC กทม. - BAC นครราชสีมา (มีรถตำรวจนำขบวน)
- ประกันเดินทาง และประกันอุบัติเหตุหมู่ ระหว่างร่วมกิจกรรม
- อาหารหลัก 8 มื้อ และอาหารว่างตลอดค่าย (มีอาหารเช้า และอาหารว่างให้บริการบนรถ ระหว่างเดินทาง)
- วัสดุอุปกรณ์ เสื้อค่ายและของที่ระลึกจากค่าย

฿15,500.00
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม [extended]

ราคาสำหรับ 1 ท่าน รวม:
- บริการรถบัสรับ-ส่ง นักเรียนระหว่าง BAC กทม. - BAC นครราชสีมา (มีรถตำรวจนำขบวน)
- ประกันเดินทาง และประกันอุบัติเหตุหมู่ ระหว่างร่วมกิจกรรม
- อาหารหลัก 8 มื้อ และอาหารว่างตลอดค่าย (มีอาหารเช้า และอาหารว่างให้บริการบนรถ ระหว่างเดินทาง)
- วัสดุอุปกรณ์ เสื้อค่ายและของที่ระลึกจากค่าย

฿15,500.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
6a9cae5bc6005c7e2f236e97c1023110daf47141
Organized by
The White Room Enterprise