Ep rec

Presenting for Change

อ่านข้อมูลเวิร์คช็อปเต็มรูปแบบได้ที่:
auditorium.co.th/pfc


Presenting for Change คือหลักสูตรอบรมทักษะการนำเสนอ ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผู้พูดสู่ผู้ฟัง ด้วยเทคนิคโน้มน้าวใจ ที่คัดสรรอย่างใส่ใจ และเรียบเรียงให้เป็นรูปธรรม เวิร์คช็อปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงาน ที่อยากเพิ่มผลลัพธ์อย่างยั่งยืนให้กับตัวเองและองค์กร ไม่ว่าจะในแง่การขายงานลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมและเพื่อนร่วมงาน การเสนอไอเดียภายในและนอกองค์กร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้แล้ว โมเดลการนำเสนอที่เราออกแบบยังปรับใช้ได้กับการนำเสนอเกือบทุกรูปแบบ และสร้างความโดดเด่นให้กับผู้พูด ไม่ว่าเวทีนั้นจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก หรือหอประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งเราได้ทดลองใช้โมเดลนี้ด้วยตัวเอง และจากการเห็นผู้เข้าอบรมหลายท่านที่นำไปใช้ จนเราเชื่อว่าทักษะและแนวทางการนำเสนอที่เรามอบให้ในหลักสูตรนี้ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ในหน้าที่การงาน ในธุรกิจที่ทำ และในชีวิตประจำวัน มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบครบวงจร

เวิร์คช็อปนี้เหมาะกับใคร?

 • เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือเจ้าของธุรกิจ มีผู้เข้าอบรมในหลากหลายอาชีพ ได้นำทักษะที่ฝึกฝนและเรียนรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ นี่คือตัวอย่างอาชีพของผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนๆ และตัวอย่างว่าได้นำทักษะไปใช้ในรูปแบบใดบ้าง
  • เซลล์ – นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
  • แพทย์ – นำเสนอในงานสัมนาวิชาการ หรือบรรยายให้แก่แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ฟัง
  • นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – นำเสนอและประชุมกับทีมงานในบริษัท และนำเสนอโครงการให้แก่ลูกค้า
  • เจ้าของกิจการโรงแรม – ใช้ในการประชุมและนำเสนองาน
  • นักออกแบบ – นำเสนองานออกแบบ
  • IT Manager – นำเสนอโครงการต่างๆ หรือสอนเทคนิคเกี่ยวกับ IT ให้แก่พนักงานในบริษัท
  • ผู้ก่อตั้ง Startup – ใช้ในการ pitch เพื่อระดมทุน หรือหาหุ้นส่วนในการดำเนินกิจการ
  • Finance Manager – นำเสนอเรื่องตัวเลขและจัดอบรมเรื่องบัญชี
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย – ใช้ในการสอน
  • พนักงานธนาคาร – นำเสนองานภายในธนาคาร และให้ลูกค้า
  • วิศวกร – นำเสนองานทั่วไปและเชิงเทคนิค
  • ผู้จัดการบริษัท – นำเสนองาน และใช้ในการประชุมผู้บริหาร
  • Product Manager – นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า และจัดอบรมทีมงาน
  และอาชีพอื่นๆ อีกมากมายที่เอาทักษะไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์เด่นๆ

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าอบรม
โมเดลสร้างความเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้โมเดลสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การนำเสนอสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
วิธีออกแบบเนื้อหา
แก้ปัญหาพูดไม่รู้เรื่อง หรือใช้ในการเตรียมการนำเสนอที่ซับซ้อน
เทคนิค เปิด-ปิด การนำเสนอ
เปิด-ปิด แบบเหลียวหลัง เริ่มการนำเสนออย่างจับใจ และปิดอย่างประทับใจ
เทคนิคทำให้ผู้ฟังจำ
ออกแบบการนำเสนอให้ผู้ฟังจำสิ่งที่คุณพูดแบบลืมไม่ลง
หลักการเอาชนะใจตัวเอง
เพื่อขังความประหม่า ขยายความมั่นใจ ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง
การใช้ภาษากายอย่างเป็นธรรมชาติ
เรียนทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษากาย ที่จะขยายความมั่นใจของผู้ฟังเกี่ยวกับตัวคุณ
เทคนิคการสร้างอารมณ์ความรู้สึก
เรียนรู้เทคนิคการสร้างอารมณ์ความรู้สึกเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง
เล่าเรื่องแบบเห็นภาพ
สามารถเล่าเรื่องแบบเห็นภาพจนพาผู้ฟังไปถึงฝั่ง โดยไม่หลับระหว่างทาง
คําพูดทรงพลัง
สร้างความทรงจําด้วยคําพูดทรงพลัง แล้วผู้ฟังจะไม่ลืมคุณอีก
เทคนิคตอบคำถาม
ตอบคำถามอย่างมืออาชีพ และเทคนิคตอบคำถามที่ตอบไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การต่อยอดศักยภาพ
ค้นพบจุดแข็งของตัวเอง และจุดที่สามารถพัฒนาต่อแล้วเกิดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
คู่มือที่ไม่ใช่กระดาษ A4
คุณจะได้รับคู่มือการนำเสนอที่ผ่านการออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อใช้ในการฝึกฝนต่อไป

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1
- ถ่ายวิดีโอ พูดชวนเปลี่ยน! ครั้งที่ 1
- Informative vs. Transformative Presentation
- โมเดลสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformative Cycle)
- ออกแบบเนื้อหา โน้มน้าวใจ-ตัดสินใจ-ลืมไม่ลง
- ออกแบบโครงสร้าง (โมเดล King of Hearts)
- ออกแบบโครงสร้าง: สร้างเครดิตด้วยข้อมูล
- ออกแบบโครงสร้าง: สร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยเทคนิค
- ออกแบบโครงสร้าง: สร้างความทรงจำด้วย Legacy line
- ฝึกฝนการเปิดแบบเหลียวหลัง ถ่ายวิดีโอ
- พูดชวนเปลี่ยน! ครั้งที่ 2

วันที่ 2
- เทคนิคการสื่อสารสร้างอารมณ์: วจนภาษา 5P
- แบบฝึกหัด วจนภาษา: Pair-up & Projection
- แบบฝึกหัด วจนภาษา: Pace & Pause จังหวะเป็นเงิน เว้นวรรคเป็นทอง
- แบบฝึกหัด วจนภาษา: Pitch โทนเสียงโน้มน้าวใจ
- เทคนิคการสื่อสารสร้างอารมณ์: อวจนภาษา
- ท่าทางชวนติดตาม โน้มน้าวใจ
- สีหน้า-สายตาสะกดคนฟัง
- เทคนิคการเชื่อมโยงกับผู้ฟัง
- แบบฝึกหัดเล่าเรื่องแบบเห็นภาพ Telling vs Showing
- เทคนิคการตอบคำถามแบบมืออาชีพ
- ถ่ายวิดีโอ พูดชวนเปลี่ยน! แบบบูรณาการ Presenting for Change

---

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
auditorium.co.th/pfc

---
หากสนใจศึกษาเทคนิคการพูดและการนำเสนอเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากเพจของวิทยากรค่ะ:
facebook.com/gina.jeenafu
---

ข้อมูลการจัดอบรม

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:30-17:00 น.
สถานที่: KX | Knowledge Exchange (BTS วงเวียนใหญ่) 
รับสมัครเพียง 15 คนเท่านั้น 
(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารสำหรับสัมมนา) 

**หากทางบริษัทผู้สมัครเป็นผู้ชำระค่าลงทะเบียนให้ และต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายกับใบเสร็จ กรุณาติดต่อ บริษัท ออดิทอเรียม โดยตรง และไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน Eventpop**


ประวัติวิทยากร: จีนา จีนาฟู
จากเภสัชกรและผู้แทนขายระดับรางวัล ผันตัวเองมาเป็นวิทยากร จีนา จีนาฟู เริ่มต้นทำงานด้านการฝึกอบรมโดยยอมลดฐานเงินเดือนลงกว่าครึ่ง เพื่อแลกกับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองในสายอาชีพใหม่ แต่เมื่อได้ทำงานที่รัก ก็สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นจนได้รับการปรับค่าตัวจนมีมูลค่ามากกว่าฐานเดิมภายในเวลาไม่ถึงปี ต่อมาเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นวิทยากรประจำบริษัทที่ บริษัท Baxter (ประเทศไทย) และภายในเวลาเพียงปีเดียวได้รับรางวัล Best Support Function ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่สนับสนุนการทำงานของคนในองค์กรดีเด่น
หลังจากนั้น ในปี 2015 จีนาออกมาก่อตั้งบริษัท ออดิทอเรียม เพื่อสานฝันในสิ่งที่รักต่อไป… นั่นคือการสอนทักษะการนำเสนอและการพูดต่อหน้าชุมชน

ด้วยประสบการณ์การทำงานในองค์กรมากว่า 15 ปี ทำให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำเสนอในระบบองค์กรเป็นอย่างดี ประกอบกับที่จบการศึกษาปริญญาโททางด้านการศึกษา หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกรดเฉลี่ย 4.00 ทำให้เธอเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม มีจุดเด่นในการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ผสมผสานกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกและน่าจดจำให้เข้ามาอยู่ในการฝึกอบรม

นอกจากนั้น จีนาผ่านการอบรม Train the Trainer หลักสูตรเทคนิคการขายขั้นสูงจากบริษัท Huthwaite ประเทศสิงคโปร์ และ ผ่านการรับรองการเป็นโค้ชมืออาชีพ หลักสูตร Brain-Based Coaching จากสถาบันการโค้ชไทยอีกด้วย

เธอนำประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดนี้ มาออกแบบหลักสูตรและประยุกต์ใช้ในการสอน เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้กับผู้เข้าอบรม

View Tickets
Date
18 Feb 2017 08:30 - 19 Feb 2017 17:00
Add to Calendar
Location
KX - Knowledge Exchange Center Thon Buri Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Logo symbolonly blue 1500px
Auditorium
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

General Admission
฿8,900.00
SOLD OUT

Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Call

0931049977

Facebook

facebook.com/auditorium.co.th

Line

@auditorium.co.th

E-mail

info@auditorium.co.th

Having trouble purchasing ticket? View Help Center