Education

Bangkok Service Jam 2017

93c03270b8ac1deb8e53daaf5c19b62312cd3244
Bangkok Service Jam 2017

Bangkok Service Jam 2017

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 | เวลา 15:00 - 18:00

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ | เวลา 10:30 - 17:00

สถานที่ อาคารเคเอกซ์ KX (Knowledge Exchange) วงเวียนใหญ่


ในหนึ่งปีมีวันหยุดสุดสัปดาห์52 สัปดาห์ คุณจะใช้สัก 1 สุดสัปดาห์ เพื่อมาร่วมสร้างบริการใหม่ๆ กับเราไหม?

 

กับ48 ชั่วโมง ที่พวกเราจะมาร่วมกันลงขันความคิด เปิดรับไอเดียจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อนำความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และพลังที่แตกต่างมาทำงานร่วมกันโดยมุ่งได้ผลลัพธ์เป็นบริการสร้างสรรค์ใหม่ๆ และได้รู้จัก “ServiceDesign” จากการลงมือทำจริง

 

Bangkok Service Jam 2017 คืออะไร?

TCDC ร่วมกับ The Knowledge Exchange (KX) จัดงาน Bangkok Service Jam 2017  โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Global Service Jam  ซึ่งเป็นงาน แจมความคิดที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในวันและเวลาเดียวกันของแต่ละเมือง ผู้เข้าร่วมจะแบ่งออกเป็นทีมเล็กๆ  และทำงานภายใต้หัวข้อ (Theme)เดียวกันภายในเวลา 48 ชั่วโมงเพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ จากนั้นก็จะอัพโหลดผลงานให้คนทั่วโลกเห็น

คุณพร้อมที่จะมา แจมกับเรา?

พร้อมแน่แค่คุณ...

-รักการทำงานเป็นทีม

-พร้อมรู้จักและทำงานร่วมกับคนใหม่ๆ

-พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความถนัดของตนเองให้กับผู้อื่น

-เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

-มีพลังสูงและพร้อมจะสร้างสรรค์

-ทำงานในสาขาอาชีพใดก็ได้

-มาร่วมแจมได้ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 เต็มเวลาที่กำหนด


กำหนดการ

17 กุมภาพันธ์ 2560  

     15:00 - 17:00  หลักสูตรเร่งรัดพื้นฐาน service design * 

     17:00 - 18:00  รู้จักแจม” : แจมคืออะไรและเราจะแจมในหัวข้อ (theme) อะไรกัน?


18 กุมภาพันธ์ 2560  

     10:30 - 17:00  ลงมือแจมโดยการใช้เครื่องมือService Design

19กุมภาพันธ์ 2560  

     10:30 - 17:00  ผู้เข้าร่วม (แจมเมอร์)สร้างและนำเสนอผลงานแนวคิดต้นแบบ (Prototypes)


สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลเพิ่มเติมที่Facebook:GlobalServiceJam หรือ โทร 02 105 7400 ต่อ 126,131

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ทางFacebook: Bangkok Service Jam และเว็บไซต์ tcdc.or.th

 

หมายเหตุ

หากไม่สามารถเข้าร่วมแจมได้สามารถสละสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 โทร.02105 7400 ต่อ 126 หรือ servicedesignthailand@tcdc.or.th

แผนที่การเดินทางสามารถดูได้ที่ http://www.kxchanges.com/contact.php


Tickets

No Tickets Available

Ad1e6c594bb6fa2032a8900ff458d0af024a4b3a
Organized by
Thailand Creative and Design Center