Concert

BNK48 & CGM48 Request Hour 2022 - Best 25

A588047994af87e022170d0b79196067dce42b00
BNK48 & CGM48 Request Hour 2022 - Best 25


💜 𝗕𝗡𝗞𝟰𝟴 & 𝗖𝗚𝗠𝟰𝟴 𝗥𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 – 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝟮𝟱 💚
30 Oct 2022 @ Union Hall, 6F Union Mall
Door Open 13:00 | Main Event 15:00

ครั้งแรกของประเทศไทย สำหรับอีกหนึ่งงานใหญ่ของ 48 Group กับงานประกาศผลอันดับ 25 เพลงที่ทุกคนชื่นชอบมากที่สุดและเป็นคนเลือกจากทั้งหมดกว่า 124 เพลงของทั้ง BNK48 และ CGM48 

ซึ่งจะถูกนำมาประกาศและแสดงโดยสมาชิกของ BNK48 และ CGM48 ไปทีละลำดับ
มาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจไปพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022 นี้ที่ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Union Mall

หมายเหตุ: สมาชิก BNK48 และ CGM48 ที่ขึ้นแสดงในแต่ละเพลง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของลำดับแต่ละเพลง


รอบการขายบัตร 

⭐️️  รอบที่ 1 สำหรับผู้ถือ BNK Token และอยู่ใน Tier Gold หรือ Silver ของเดือนสิงหาคม 2022
วันที่ 1 ตุลาคม 2022 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
(กรุณาตรวจสอบ Tier ของท่านบน iAM48 Application ภายในวันที่ 27 กันยายน 2022)
**1 คำสั่งซื้อสามารถซื้อบัตรโซนเดียวกันได้ไม่เกิน 4 ที่นั่ง**

โดยเจ้าของ Wallet Code ของแอพ iAM48 ต้องเป็น 1 ในผู้ซื้อบัตรใน Order เดียวกัน
เจ้าของ Wallet Code ไม่สามารถซื้อบัตรให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ซื้อบัตรให้ตัวเอง (เจ้าของ Wallet Code ต้องซื้อ 1 ที่นั่งเพื่อเข้างานด้วย)

ตัวอย่าง เช่น นาย A เป็นเจ้าของ Wallet Code ของแอพ iAM48 และ เป็นผู้ซื้อบัตร

- ซื้อบัตรให้ตัวเอง นาย A = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย A เป็นเจ้าของ Wallet Code)
- ซื้อบัตรให้นาย B = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย B ไม่มี Wallet Code)
- ซื้อบัตรให้นาย C = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย C ไม่มี Wallet Code)
- ซื้อบัตรให้นาย D = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย D ไม่มี Wallet Code)

⭐️️  รอบที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป
วันที่ 2 ตุลาคม 2022 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร

🎫 VIP Zone : 4,800 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 77 แบบ)
- โปสเตอร์ขนาด A3 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)
- รูปโพลารอยด์ (ไม่สามารถเลือกสมาชิกได้ คละจาก 77 คน)

หมายเหตุ: สำหรับรูปโพลารอยด์ เนื่องจากเป็นการถ่ายจริง อาจทำให้บนตัวรูปมีรอยต่าง ๆ เล็กน้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

🎫 AC Zone : 3,500 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 77 แบบ)
- โปสเตอร์ขนาด A3 (คละจาก 77 แบบ)

🎫 AL/AR Zone : 3,000 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 77 แบบ)
- โปสเตอร์ขนาด A3 (คละจาก 77 แบบ)

🎫 BC Zone : 2,500 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 77 แบบ)

🎫 BL/BR Zone : 2,000 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 77 แบบ)

🎫 CL/CR Zone* : 1,500 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)

🎫 DL/DC Zone* : 1,200 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 77 แบบ)

*ของสมนาคุณทุกชิ้น เป็นการคละสมาชิก ไม่สามารถเลือกสมาชิกได้

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. สมัครเป็นสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย วิธีสมัครสมาชิก Eventpop ด้วยอีเมล คลิกที่นี่
2. เลือกโซน และราคาบัตรที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดที่ปุ่ม จองที่นั่ง
      *1 ออเดอร์นั้น ท่านสามารถซื้อได้เฉพาะโซนเดียวกัน และรอบเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเลือกซื้อข้ามโซน หรือต่างรอบในออเดอร์เดียวกันได้
3. จากนั้นท่านจะมีเวลา 15 นาทีในการตรวจสอบจำนวนบัตร และกรอกรายละเอียดผู้เข้าร่วมงาน (อาจมีการตรวจชื่อผู้เข้าร่วมงานบนบัตร E-Ticket)
4. เลือกวิธีการชำระเงินจากนั้นกด “ยืนยันการสั่งซื้อ” โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางทั้ง Credit card / Debit Card, K-Pay Plus และ Promptpay โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทาง ดังนี้
5. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ E-Ticket โดยสามารถใช้ E-ticket ในการแลกริสแบนด์หน้างานได้

หมายเหตุ

1. หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอทำการคืนบัตร (Non Refundable) ได้ในทุกกรณี
2. หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าชมคอนเสิร์ตให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ราคาบัตรดังกล่าวรวม Vat แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
4. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการซื้อบัตรต่อมาจากบุคคลหรือช่องทางอื่นๆ
5.**สำคัญ : กรุณาอย่าเผยแพร่ E-Ticket QR Code/Reference ให้แก่บุคคลอื่น หรือตาม Social Media ต่างๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีมงานหรือผู้จัดงานขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
6. วิธีการ Download ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี คลิกที่นี่ 


เงื่อนไขและกติการการเข้างาน

1. บัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ E-Ticket QR CODE
เตรียม ->   
        1. E-Ticket QR CODE
        2. ผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน
        3. บัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจ ATK
2. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงภายในงาน ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ
3. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
4. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม. และในงาน ไม่มีจุดรับฝากสัมภาระ
5. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
6. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิดเข้าภายในงาน
7. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบัง ทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
8. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
9. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
10. ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศา (หากเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน)
11. ผู้ที่เข้าร่วมงาน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน
12. ผู้ที่เข้าร่วมงาน ต้องมีหลักฐานการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน และนำผลไปลงทะเบียนล่วงหน้าในช่องทางที่บริษัทฯกำหนด หากพบว่าท่านมีความเสี่ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน
13. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากงาน โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาในกรณีใดๆของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Customer Support ได้ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.
Live Chat : eventpop.me
E-mail : pop@eventpop.me
Line@ : @eventpop

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Call Center : 062-5932224

Ticket Price

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
77d817b01e5f06f9a0330e0120359ec5512e2f0c
Organized by
Independent Artist Management Co., Ltd