Education

RC Car 1

E2b5fa251ec992633d24a457b425218eea05c515
RC Car 1

ประดิษฐ์รถบังคับด้วยตัวเอง

สถานที่ทำ Workshop Main Stage

Tickets

No Tickets Available

23d742759f92bc81fb1ceae47dbccfdb63821f09
Organized by
Home of Maker