เรียนรู้การทำงาน Internet of Things ด้วย NETPIE (ผู้สมัครเข้าร่วม Workshop ต้องนำ Laptop มาด้วย)

สถานที่ทำ Workshop Room 1

Tickets

No Tickets Available

15906 375496042644817 5127703390943973382 n
Organized by
Home of Maker