Concert

4EVE THE 1st CONCERT FRIENDS & FAMILY

F320dfd05a75249bc3ae163301ce322002b7b38d
4EVE THE 1st CONCERT FRIENDS & FAMILY

4EVE THE 1st CONCERT FRIENDS & FAMILYจัดแสดงวันที่ :  17 December 2022 เวลา 18:30 น.
สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 12 November 2022 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป


ผังที่นั่งและราคาบัตร

1,200 / 1,500 / 1,800 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,200 / 3,500 / 3,700 / 4,000 บาท
________________________________________________________________________________________________________________________

วิธีและเงื่อนไขการซื้อบัตร

  1. สมัครเป็นสมาชิก Eventpop หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย โดยชื่อผู้ลงทะเบียนนั้นจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและอีเมลต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้อง
  * ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น

  2. กำหนดให้ 1 User จำกัดสิทธิ์การซื้อบัตร 4 ใบ เท่านั้น

  3. การทำรายการสั่งซื้อไม่สามารถเลือกที่นั่งข้ามโซนได้ หากต้องการซื้อหลายโซนจะต้องทำการสั่งซื้อรายการแรกให้สำเร็จและทำรายการสั่งซื้อโซนอื่น ๆ ในคำสั่งซื้อถัดไป

  4. ท่านมีระยะเวลาในการทำรายการ 15 นาที/ออเดอร์ กรณีที่ทำรายการสั่งซื้อค้างไว้ สามารถกดซื้อใหม่อีกครั้งและกดที่ "ทำรายการที่ค้างไว้ต่อ" ได้เลย (อ่านวิธีดำเนินการสั่งซื้อต่อในกรณีที่ทำรายการค้างไว้)

  5. เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกด 'ยืนยันการสั่งซื้อ' โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทาง บัตรเครดิต/เดบิต, K plus, QR Promptpay (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่)

  6. หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation) ไปยังอีเมล กรณีซื้อบัตรหลายใบ ผู้ซื้อบัตรจะได้รับ Order Confirmation เดียวไปที่อีเมลเจ้าของออเดอร์เท่านั้น

  7. ผู้ที่ต้องการขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถอ่านวิธีการ Download ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ที่นี่
  หมายเหตุ:

  • ราคาบัตรดังกล่าวรวม VAT แล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  • เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอเปลี่ยน/คืนบัตร/อัปเกรดบัตร หรือขอคืนเงินในทุกกรณี (Non-refundable/ Non-upgradeable)
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการซื้อบัตรต่อมาจากบุคคลหรือช่องทางอื่น ๆ
  • กรณีบัตรแข็ง PVC สูญหาย ไม่สามารถออกบัตรใหม่ได้ทุกกรณี
  • ผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สามารถใช้สำเนาหรือรูปถ่ายของใบเกิด หรือ พาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตนแทนได้

  ** สำคัญ : กรุณาอย่าเผยแพร่เอกสาร Order Confirmation / QR Code ให้แก่บุคคลอื่น หรือตาม Social Media ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีมงานหรือผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ


  ________________________________________________________________________________________________________________________

   

  เงื่อนไขการรับบัตรแข็ง (PVC Card) หน้างาน กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้

  1. เจ้าของออเดอร์เตรียม Order Confirmation จาก Eventpop
  - สามารถพิมพ์ (Print) หรือแสดงผ่านมือถือได้
  - เจ้าของออเดอร์ต้องมารับบัตร PVC ด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะมีการตรวจชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับบัตรประชาชน
  2. เตรียมบัตรประชาชน/พาสปอร์ต หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีชื่อ-นามสกุลชัดเจน
  (ผู้เข้างานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ สามารถใช้สำเนาเอกสารตามที่ระบุไว้ได้)
  - กรณีรับบัตรแข็งแทนผู้อื่น: สามารถทำได้โดยการแสดงเอกสารใบมอบอำนาจ พร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าของบัตร (อ่านวิธีเซ็นมอบอำนาจ ที่นี่)
  *เอกสารใบมอบอำนาจไม่สามารถใช้รูปถ่ายได้ และต้องใช้เอกสารสำเนาตัวจริงเท่านั้น
  - กรณีใช้ชื่อ Facebook ในการซื้อบัตร: สามารถแก้ไขชื่อผู้รับบัตรบน Order Confirmation ผ่านระบบได้ 1 ครั้ง ที่เมนู My Wallet (อ่านวิธีการเปลี่ยนชื่อผู้รับบัตรผ่านระบบ ที่นี่) หรือ ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัญชีผู้ใช้งานเฟสบุ๊กจริงผ่าน Facebook Application ที่หน้างานเพื่อรับบัตร โดยระบบจะปิดการเปลี่ยนชื่อภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น.
  3. รูปถ่ายผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อชัดเจน (ผลเป็นลบ/1 ขีด) ที่มีการถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน / Passport และอุปกรณ์ที่ตรวจแสดงวันและเวลาที่ตรวจชัดเจน


  ________________________________________________________________________________________________________________________

  มาตรการป้องกันโควิด-19

  • ผู้เข้าชมงานต้องตรวจ ATK ล่วงหน้าก่อนเข้าชมงาน ภายใน 24 ชม. และถ่ายภาพผลการตรวจ พร้อมบัตรประชาชน และอุปกรณ์ที่แสดงวันเวลาตรวจชัดเจน นำมาแสดงหน้างาน
  • เฉพาะผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมงานได้ ในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้สามารถเข้างานได้ และไม่คืนเงินทุกกรณี และที่นั่งนั้นจะถูกปล่อยว่าง
  • ขอความร่วมมือ ผู้เข้าชมงานสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตลอดเวลาขณะชมการแสดง 


  Do & Don't

  1. ห้ามนำสิ่งเสพติด วัตถุอันตราย และอาวุธทุกชนิด เข้ามาในบริเวณจัดงานคอนเสิร์ตโดยเด็ดขาด
  2. งดนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามาในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
  3. งดถ่ายทอดสดภาพเคลื่อนไหว (live) และเสียง ตลอดทั้งคอนเสิร์ต
   *กรณีตรวจพบ ทางทีมงานขออนุญาตลบการถ่ายทอดสด และเชิญออกจากสถานที่แสดงคอนเสิร์ตทันที*
  4. งดนำกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ อุปกรณ์บันทึกเสียง Ipad Tablet คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเน็ทบุ๊ค เข้ามาในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
  5. งดนำอุปกรณ์ ไม้เซลฟี่ และเก้าอี้ทุกชนิด เข้ามาในคอนเสิร์ต
  6. งดนำกระบองลม หรืออุปกรณ์การเชียร์ทุกชนิดที่ทำให้เกิดเสียงดัง, ไฟฉาย, ปากกาเลเซอร์ เข้ามาในคอนเสิร์ต ยกเว้น 4EVE official Light Stick
  7. สามารถนำป้ายเชียร์, ป้ายผ้า, ป้ายไฟ หรือแผ่นกระดาษ ขนาดไม่เกิน A4 ห้ามชูหรือยกป้ายขึ้นสูง จนรบกวนการชมของผู้ชมท่านอื่น
  8. งดนำกระเป๋าเดินทางทุกขนาด ทุกประเภท และกระเป๋าขนาดใหญ่ ที่มีความสูงเกินกว่า 40 เซนติเมตร เข้ามาในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
  9. ภายในงานไม่มีจุดบริการรับฝากของ ท่านผู้ชมจะต้องรับผิดชอบของที่พกมาด้วยตัวเอง
  10. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต
  11. ห้ามสูบบุหรี่ ในขณะชมการแสดงโดยเด็ดขาด
  12. สามารถนำของมาฝากให้เมมเบอร์ได้ ที่จุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น โดยห้ามฝากของมีคม,วัตถุอันตราย, และของเปราะบาง แตกหักง่าย
  ________________________________________________________________________________________________________________________


  หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Customer Support ได้ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้

  ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.
  Live Chat : eventpop.me
  E-mail : pop@eventpop.me
  Line@ : @eventpop

  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  Call Center : 062-5932224

  4EVE, 4EVE THE 1st CONCERT FRIENDS & FAMILY

  Ticket Price

  Accepted payments
  Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
  F010d4cc0671484abfb0fe08356e579b3f1caf48
  Organized by
  XOXO Entertainment