เรียนรู้การใช้งาน Microcontroller ด้วย STM32 ((ผู้เข้าร่วม Workshop ต้องนำ Windows Laptop มาด้วย)

สถานที่ทำ Workshop Room 2

Tickets

No Tickets Available

15906 375496042644817 5127703390943973382 n
Organized by
Home of Maker