Education • Concert

Isan BCG Expo 2022

09 Dec 2022 09:00 - 12 Dec 2022 21:00
Khon Kaen Innovation Centre (KKIC)
ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์, Khon Kaen Innovation Centre (KKIC)
Khon Kaen, Thailand
14 followers
1404c353e45e2f709c587cba428fdb3de1ebcd07
Isan BCG Expo 2022ยกย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ถนนศรีจันทร์ งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน เปิดนิทรรศการกลางเมืองที่สะท้อนความเป็นอีสานผสานนวัตกรรมแบบ ‘ถึงแก่น’ เพื่อส่งเสริมชุมชนอีสานให้ ‘กินดี อยู่ดี คิดดี’ บนพื้นฐานของทรัพยากร ประเพณี วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยผสมผสานภูมิปัญญา เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน 
 
ภายในงานแบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. 3 Talk Stages ได้แก่ Isan BCG Forum 2022, Talk: เว่าถึงแก่น และ Green Stage พบกับการเสวนาจาก speaker ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ BCG Model
2. Walking Street Exhibition: Creative Zone เสพศิลป์ไปกับงาน Hand craft ภายใต้แนวคิด BCG Model สู่ศักยภาพเวทีโลก
3. Walking Street Exhibition: Innovative Eatery นวัตกรรมอาหารอีสานสร้างสรรค์ ที่นำเอาวัตถุดิบพื้นถิ่นมาประยุกต์นวัตกรรมต่อยอดวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่นานาชาติ
4. Walking Street Exhibition: Green Zone พบกลุ่มสินค้านวัตกรรม ฟาร์มออแกนิก งานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก BCG Model จนกลายเป็นผลงานสร้างโอกาส สร้างชีวิต
5. Isan Serng & Sound: แว่วถึงแก่น เปิดโสตสดับรับฟังศิลปะการถ่ายทอดดนตรีจากลูกอีสานแบบถึงแก่น กับ 3 แนวเพลง 3 เวที 
6. Isan Gastronomy แซ่บนัวครัวอีกสาน เปิดประสบการณ์ Chef’s Table รสสุนทรี ‘กลิ่นอายอีสาน’ แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบบนผืนแผ่นดินเกิด (Isan Home Ground) ที่หาทานได้ยาก และกลั่นจากประสบการณ์ครัวขั้นเทพ จากการรวมตัวที่นัวที่สุดโดยเชฟยอดฝีมือระดับประเทศและนานาชาติHIGHLIGHT EVENT

  • Walking Street Exhibition

พบ 3 โซนนิทรรศการหลัก ผ่านการนำเสนอผ่าน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ Creative | Innovative | Green

Creative Zone 

พบกับไอเดียต่อยอด อัตลักษณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และความกล้ากลายเป็นสุดยอด Masterpiece สร้างแรงบันดาลใจจากความสามารถไร้ขีดจำกัดสู่เวทีโลก 

Innovative Eatery
นวัตกรรมอาหารอีสานสร้างสรรค์ 

โซน ‘กิจกรรมนวัตกรรมอาหาร’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากทรัพยากรและวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิภาคอีสาน มาประยุกต์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมการกินรูปแบบใหม่จากรากฐานเดิม เพื่อต่อยอดและยกระดับวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่อาหารเพื่อปัจจุบันและอนาคต >> From Lab to Kitchen << พบกิจกรรม Chef’s Table ที่พาคุณไปลิ้มรสวัตถุดิบอีสานในมุมมองใหม่ เช่น โปรตีนจิ้งหรีด และน้ำปลาร้าต้มสุก


         


  • 3 Talk Stages

เวที Talk ที่เจาะลึกถึง BCG ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างน่าสนใจ และเวที Smart Farming โดยสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (Thai Organic Consumer Association) หรือ TOCA โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ รวมกว่า 80 ท่าน กว่า 40 Sessions เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG ตั้งแต่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และชุมชน สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจ ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป

  • Isan Serng & Sound: แว่วถึงแก่น

เปิดโสตสดับรับฟังศิลปะการถ่ายทอดดนตรีจากลูกอีสานแบบถึงแก่น กับ 3 แนวเพลง ณ 3 เวที


  • Isan Gastronomy

แซ่บนัวครัวอีสาน

เปิดประสบการณ์ Chef’s Table รสสุนทรี ‘กลิ่นอายอีสาน’ แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบบนผืนแผ่นดินเกิด (Isan Home Ground) ที่หาทานได้ยาก และกลั่นจากประสบการณ์ครัวขั้นเทพ รังสรรค์ทุกจาน ทุกคำจากการรวมตัวที่นัวที่สุดโดย 9 เชฟยอดฝีมือระดับประเทศ และนานาชาติ คัดสรรวัตถุดิบจากพื้นที่ที่ใส่ใจการปลูก From Farm to Table พิถีพิถันเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านเอกลักษณ์ จินตนาการ และการนำเสนอเฉพาะตัวเชฟแต่ละท่าน จนเป็น Isan Gourmet Signature Dish ที่แซ่บ-นัว-คักถึงแก่นวัตถุดิบ ณ ห้องอาหาร Food by Fire บนชั้น 27 โรงแรม Ad Lib Khon Kaen เลือกลิ้มรสและดื่มด่ำประสบการณ์สุดนัวได้ทั้ง Lunch และ Dinner ของวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 เพียงรอบละ 40 ท่าน*เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่ 3 กิจกรรมต่อไปนี้ จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า
โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป


- Isan BCG Forum 2022 @Kaen Kaew Live House ชั้น 28 ตึกแก่น
- Talk: เว่าถึงแก่น @Srichan Creative Stage,ตึกคอม
- Isan Serng & Sound: แว่วถึงแก่น @Kaen Kaew Live House ชั้น 28 ตึกแก่น
สำหรับผู้ที่สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่นั่งเนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัด


          คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ISAN BCG EXPO
(Walking Street Exhibition)


CLICK

ISAN BCG FORUM
(3 Talk Stages)


CLICK

ISAN SERNG & SOUND:
แว่วถึงแก่น


CLICK

ISAN GASTRONOMYCLICK


Chef’s Table, Kaen Kaew Live House, Isan BCG Expo 2022, BCGForum, isan

Registration Types

No Registrations Available

Deb3160d4e9cd712aea56689b6c79407d8f8a622
Organized by
Khon Kaen Innovation Centre (KKIC)