Real Estate

งานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards 2022

30498577f8a3048143f76faeef52251d1dd7284d
งานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix d'Excellence Awards 2022
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และพันธมิตรสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศจะร่วมกันจัดงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ และ FIABCI-Thai Prix D'Excellence Awards ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โดยมีแนวคิดหลักคือ “นวัตกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ”
ซึ่งในงานนอกจากจะมีโครงการที่เข้าร่วมมากกว่า 50 โครงการจากทั่วประเทศไทย มาจัดแสดง และมีผู้แทนจากสมาคม FIABCI World ในแต่ละประเทศกว่า 150 ท่าน พร้อมยังมีงานสัมมนาใหญ่ ที่จะเชิญชวนนักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน เจ้าของโครงการ และตัวแทนนายหน้า มาร่วมงานอีกกว่า 500 ท่าน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่านได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน
FIABCI เกิดขึ้นมา 71 ปีแล้ว โดยเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ และครอบคลุม 60 ประเทศทั่วโลก FIABCI เป็นสมาคมของผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ทุกสาขา เช่น นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้บริหารทรัพย์สิน นักลงทุน เป็นต้น
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมจะสามารถร่วมฟังการบรรยายความรู้จากวิทยากรชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลกโดยจะได้ นับชั่วโมงความรู้ (CPD) รวม 10 ชั่วโมง รับรองโดย FIABCI-Thai และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมงานกาลาดินเนอร์ข้างต้น และอาจไปร่วมดูงานตามการจัดของเจ้าของโครงการ
กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565
   09:00 : เปิดงาน
   09:30 : แขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพกับประธานในพิธี
   10:00 : ผลกระทบจากการลงทุนของชาวต่างชาติต่อตลาดอสังหาฯ (English)
             Details:
             1. Policy and measurement on foreign real estate investment. What are the law and regulations
             that foreigners must follow to buy properties in Malaysia.
             2. Malaysia real estate market outlook in 2022 and 2023
             Sr Dainna Baharuddin, CQS FRISM, FRICS President Royal Institution of Surveyors, Malaysia
   10:40 : เทคนิคการเลือกลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศของชาวอินเดีย (English)
             Mr.Farook Mahmood Past World President FIABCI
   11:20 : เสวนา "แนวโน้มตลาดโลกต่อตลาดทุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย" (Thai)
             คุณกรภัทร วรเชษฐ์
             ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการบริการการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
             ดร.เมธี จันทวิมลนักปั้นที่ปรึกษาการลงทุนหนึ่งเดียวในไทย Finnomena
             Moderator: Ms.Namtip Laoonual Managing Director AREA Research Co., Ltd.
   13:00 : การซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในฟิลิปปินส์ (English)
             Detail: How Business Processing Outsourcing (BPO) industry and foreign property investor affect
             Philippine real estate market
             Ms.May P. Rodrigue, President of the Subdivision and Housing Developers Association
   14:00 : สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์ ชาวต่างชาติซื้อได้ไหม (English)
             Mr.Adam Wang นายกสมาคมตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์
   14:40 : สงครามกับมูลค่าทรัพย์สินในมองมุมของชาวอเมริกัน
             Mr.Darr Goss, CEO Capital Valuation Group Ltd.
   15:20 : เหตุผลที่อสังหาริมทรัพย์ในกาฐมาณฑุประเทศเนปาล ราคาขึ้นสูงมาก เพราะอะไร (English)
             Detail: Why does real estate price in Kathmandu rise so fast? Does it match the real value? What
   is the real estate market situation in 2022 and 2023.
             Dr.Om Rajbhandary, Executive Chairman, Brihat Group
   16:00 : อินโดนีเซียออกมาตรการ วีซ่าบ้านหลังที่สองส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไร?(English)
             Detail: How does Indonesia plan to attract more tourist and foreign real estate investment.
             How the rise of remote work, a second-home visa, and high rents caused foreign expats to buy houses in Indonesia and how does it affect local real estate market?
             Mr.Jaya Cahyadi, Vice President of AREBI
             จบงานวันแรก

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
   09:00 : เคล็ดลับการครองตำแหน่ง นักพัฒนาอสังหาฯ ของประเทศ อย่างยั่งยืน (English)
             Datuk CHUA Soon Ping, Vice President, FIABCI Malaysia & President, SHAREDA
   10:00 : เสวนา "สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยและการซื้ออสังหาฯ ของชาวต่างชาติ" (Thai)
             Dr.Sopon Pornchokchai President FIABCI-Thai
             Forestias
             Rimondlandหรือ Habitat
             Moderator: Ms.Namtip Laoonual, MD of AREA Research Co., Ltd.
   11:30 : การพัฒนาย่านเมืองใหม่ให้ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษาจากอินโดนีเซีย (English)
             Mr. Budiarsa Sastrawinata, President FIABCI-Indonesia
   12:30 : Break
   13:00 : ผลกระทบจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของทุนจีนในกัมพูชา (English)
             Detail:
             1. The effect from foreign real estate investment (Chinese and international investors)
             2. Do they joint venture with local companies or do these investment buy land and develop by
             themselves?
             3. How does it affect local real estate market and the economy.
             Dr.Kim Heang Past President Cambodia Valuers and Estate Agents Association
   14:00 : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ตอบโจทย์สถานที่จัดงานแต่งงาน และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย (English)
             Detail:
             In 2022, Indian tourist is the top international tourist in Thailand who comes for their weddings and for family trip.
             Why does Indian tourist choose Thailand as their top destination and what should Thai tourism industry do?
             Ms.Vanessa De Souza President FIABCI-India
   15:00 : จบงานสัมมนา

ติดต่อ:
โทร: 022953178
Email: info@fiabci-thai.org
อสังหาริมทรัพย์, ThaiPrix, สัมมนา, 2022, FIABCI
Placeholder
Organized by
สัญชัย