Concert

BNK48 1st Generation Concert "Dan D'1ion"

Cd372926b6fa5e32db73a97a8bfab302eda26f67
BNK48 1st Generation Concert "Dan D'1ion"

BNK48 1st Generation Concert "Dan D'1ion"

เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง ดอกแดนดิไลออน จะปลิวไปตามลม กระจายไปเติบโตตามที่ใหม่ ๆ

คอนเสิร์ตรวมตัวครั้งสุดท้ายของสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 1 ทั้ง 22 คน จาก 6 ปีที่พวกเธอได้ร่วมเดินทางด้วยกันมา สู่โชว์พิเศษที่หวังว่าจะทำให้ทุกคนประทับใจ

มาร่วมบันทึกความทรงจำครั้งสุดท้ายนี้ด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้ ที่ BITEC BANGNA EH98 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (ประตูเปิด 13:00 น.)


เปิดจำหน่ายบัตร 

19 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป
10:00 น. - สำหรับผู้ถือ BNK Token ระดับ Tier Gold ในเดือนตุลาคม
14:00 น. - สำหรับผู้ถือ BNK Token ระดับ Tier Silver ในเดือนตุลาคม
18:00 น. - สำหรับบุคคลทั่วไป

1 User สามารถซื้อบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ
ในกรณีซื้อบัตรหลายใบ ไม่สามารถใช้ชื่อบนบัตรซ้ำกันได้

เงื่อนไขของการซื้อบัตรสำหรับผู้ถือ BNK Token ระดับ Tier Gold และ ระดับ Tier Silver ในเดือนตุลาคม 

- ทุกท่านจะต้องทำการกรอกหมายเลข Wallet ของแอพ iAM48 ที่อยู่ใน Tier Gold หรือ Silver  ในเดือนตุลาคมสำหรับการซื้อบัตรรอบนี้
- ข้อมูลเฉพาะบัตรของผู้ซื้อ ผู้ซื้อบัตรจะต้องทำการกรอกชื่อ-นามสกุลเดียวกันกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ตอนที่ Activate Wallet ในการสั่งซื้อบัตรเข้างานเท่านั้น
- อาจมีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ Wallet ที่หน้างาน หากตรวจพบว่าไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ Wallet ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้างาน 
- สำหรับผู้ถือ BNK Token ระดับ Tier Gold และ ระดับ Tier Silver สามารถซื้อบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ ในโซนเดียวกัน
- สำหรับผู้ถือ BNK Token ต้องเป็น 1 ในผู้ซื้อบัตรใน Order เดียวกัน
- สำหรับผู้ถือ BNK Token ไม่สามารถซื้อบัตรให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ซื้อบัตรให้ตัวเอง (เจ้าของ BNK Token ต้องซื้อ 1 ที่นั่งเพื่อเข้างานด้วย)

ตัวอย่าง เช่น นาย A ต้องเป็นผู้ถือ BNK Token ระดับ Tier Gold และ ระดับ Tier Silver เป็นผู้ซื้อบัตร
- ซื้อบัตรให้ตัวเอง นาย A = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย A เป็นเจ้าของ BNK Token)
- ซื้อบัตรให้นาย B = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย B ไม่มี BNK Token)
- ซื้อบัตรให้นาย C = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย C ไม่มี BNK Token)
- ซื้อบัตรให้นาย D = 1 ที่นั่ง (โดยที่นาย D ไม่มี BNK Token)

ราคาบัตร

➡️ VIP Zone : 6,500 THB
- รูป Special Act พร้อมลายเซ็นจริง 1 ใบ (คละจาก 22 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 22 แบบ)
- สิทธิ์ Group Shot* กับ BNK48 1st Generation หลังจบการแสดง โดยถ่ายทีละ 1 แถว โดยแบ่งลำดับการถ่ายดังนี้
รูปที่ 1. Zone VIP ที่นั่ง A1-A20
รูปที่ 2. Zone VIP ที่นั่ง A21-A40
รูปที่ 3. Zone VIP ที่นั่ง A41-A60
รูปที่ 4. Zone VIP ที่นั่ง B1-B20
รูปที่ 5. Zone VIP ที่นั่ง B21-B40
รูปที่ 6. Zone VIP ที่นั่ง B41-B60
รูปที่ 7. Zone VIP ที่นั่ง C1-C20
รูปที่ 8. Zone VIP ที่นั่ง C21-C40
รูปที่ 9. Zone VIP ที่นั่ง C41-C60
รูปที่ 10. Zone VIP ที่นั่ง D1-D20
รูปที่ 11. Zone VIP ที่นั่ง D21-D40
รูปที่ 12. Zone VIP ที่นั่ง D41-D60
รูปที่ 13. Zone VIP ที่นั่ง E1-E20
รูปที่ 14. Zone VIP ที่นั่ง E21-E40
รูปที่ 15. Zone VIP ที่นั่ง E41-E60
รูปที่ 16. Zone VIP ที่นั่ง F1-F20
รูปที่ 17. Zone VIP ที่นั่ง F21-F40
รูปที่ 18. Zone VIP ที่นั่ง F41-F60
รูปที่ 19. Zone VIP ที่นั่ง G1-G20
รูปที่ 20. Zone VIP ที่นั่ง G21-G40
รูปที่ 21. Zone VIP ที่นั่ง G41-G60
รูปที่ 22. Zone VIP ที่นั่ง H1-H20
รูปที่ 23. Zone VIP ที่นั่ง H21-H40
รูปที่ 24. Zone VIP ที่นั่ง H41-H60
➡️ AL/AR Zone : 5,000 THB
- รูป Special Act 1 ใบ พร้อมลายเซ็นพิมพ์ (คละจาก 22 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 22 แบบ)
➡️ B1/B2/B3/B4/B5 Zone : 3,500 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 22 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 22 แบบ)
➡️ CL/CR Zone : 3,000 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 22 แบบ)
- เข็มกลัด 1 อัน (คละจาก 22 แบบ)
➡️ D Zone : 1,500 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 22 แบบ)
➡️ Standing Zone : 2,000 THB
- รูป Special Act 1 ใบ (คละจาก 22 แบบ)

เงื่อนไขการซื้อบัตร


1. สมัครเป็นสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย วิธีสมัครสมาชิก Eventpop ด้วยอีเมล คลิกที่นี่
2. เลือกโซน และราคาบัตรที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดที่ปุ่ม จองที่นั่ง โดย 1 User สามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ใบ ในกรณีซื้อบัตรหลายใบ ไม่สามารถใช้ชื่อบนบัตรซ้ำกันได้ ผู้ซื้อบัตรจะต้องกรอกชื่อผู้เข้าร่วมงานให้ตรงตามบัตรประชาชน และไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี รวมถึงการกรอกชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ้ำกัน หรือ การซื้อให้บุคคลอื่นในครอบครัวเดียวกัน โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการสั่งซื้อ
      *1 ออเดอร์นั้น ท่านสามารถซื้อได้เฉพาะโซนเดียวกัน และรอบเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเลือกซื้อข้ามโซน หรือต่างรอบในออเดอร์เดียวกันได้
3. จากนั้นท่านจะมีเวลา 15 นาทีในการตรวจสอบจำนวนบัตร 
4. เลือกวิธีการชำระเงินจากนั้นกด “ยืนยันการสั่งซื้อ” โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางทั้ง Credit card / Debit Card, K-Pay Plus และ Promptpay โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทาง ดังนี้
5. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับ E-Ticket โดยสามารถใช้ E-ticket ในการแลกริสแบนด์หน้างานได้

หมายเหตุ:

- สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ขอสงวนสิทธิ์แจกให้เฉพาะท่านที่ซื้อบัตรและมางานเท่านั้น ไม่สามารถรับแทน หรือรับในภายหลังได้
- รูป Special Act พร้อมลายเซ็น อาจมีรอยลายนิ้วมือ หรือรอยเลอะใด ๆ ขอสงวนสิทธิ์งดเคลมในทุกกรณี
- สำหรับรูปถ่าย Group Shot จะทำการแจก QR Code สำหรับเข้าไป Download รูป หลังจากถ่าย โดยรูปจะถูก Upload ให้ภายในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2022
- หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอทำการคืนบัตร (Non Refundable) ย้ายที่นั่ง ย้ายโซนได้ในทุกกรณี
- หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าชมคอนเสิร์ตให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ราคาบัตรดังกล่าวรวม Vat แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
- ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการซื้อบัตรต่อมาจากบุคคลหรือช่องทางอื่นๆ
- **สำคัญ : กรุณาอย่าเผยแพร่ E-Ticket QR Code/Reference ให้แก่บุคคลอื่น หรือตาม Social Media ต่างๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีมงานหรือผู้จัดงานขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ
- วิธีการ Download ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี คลิกที่นี่ 


เงื่อนไขและกติกาการเข้างาน

**สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรใน Zone Standing L และ Standing R ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการเข้างานตามลำดับแบบ First come, First served ใครมาก่อนได้เข้างานก่อนโดยไม่เกี่ยวข้องกับหมายเลขคำสั่งซื้อ**
1. บัตรเข้างานจะเป็นรูปแบบ E-Ticket QR CODE
เตรียม ->   
        1. E-Ticket QR CODE
        2. ผลตรวจ Covid-19 แบบ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน
        3. บัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจ ATK
2. ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ วีดีโอ หรือบันทึกเสียงภายในงาน ไม่ว่าด้วยอุปกรณ์ใด ๆ
3. ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง ไม่ว่าประเภทใด ๆ เข้าภายในงาน
4. อนุญาตให้นำสัมภาระเข้างานเพียงท่านละ 1 ชิ้น โดยต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 90 ซม. และในงาน ไม่มีจุดรับฝากสัมภาระ
5. ห้ามนำของมีคม ไฟแช็ค มีดพับ ใบมีดต่าง ๆ หรือวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้าภายในงาน
6. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่ม ทุกชนิดเข้าภายในงาน
7. ห้ามนำป้ายไฟ หรือป้ายต่าง ๆ ที่มีขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน เนื่องจากจะเป็นการบดบัง ทัศนวิสัยของคนรอบข้าง
8. ห้ามนำแท่งไฟที่มีขนาดความยาวด้ามถึงปลายเกิน 30 ซม. เข้าภายในงาน
9. สำหรับท่านที่นั่งรถเข็น สามารถซื้อบัตรโซนใดก็ได้ และจะมีการเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็นไว้ให้
10. ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศา (หากเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน)
11. ผู้ที่เข้าร่วมงาน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน
12. ผู้ที่เข้าร่วมงาน ต้องมีหลักฐานการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงาน และนำผลไปลงทะเบียนล่วงหน้าในช่องทางที่บริษัทฯกำหนด หากพบว่าท่านมีความเสี่ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน 
13. หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านออกจากงาน โดยจะไม่มีการชดเชยคืนค่าบัตรให้
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการพิจารณาในกรณีใดๆของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
15. เมื่อซื้อบัตรแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชม รวมถึงเปลี่ยนแปลงโซนหรือที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
16. ในกรณีที่ผู้ซื้อบัตร ติดเชื้อ COVID-19 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนบัตร แต่อนุโลมให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าชมได้ แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแนบเป็นหลักฐาน โดยจะต้องติดเชื้อไม่เกิน 7 วันก่อนวันแสดง


หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Customer Support ได้ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.
Live Chat : eventpop.me
E-mail : pop@eventpop.me
Line@ : @eventpop

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Call Center : 062-5932224

Ticket Price

Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.
4f0c168028957ead479e521390530d0ec5ecd224
Organized by
Independent Artist Management Co., Ltd