เรียนรู้การใช้ออกแบบชิ้นงานและการใช้เครื่องสแกนเนอร์ เพื่องานพิมพ์สามมิติ
สถานที่ทำ Workshop Room 2

Tickets

No Tickets Available

15906 375496042644817 5127703390943973382 n
Organized by
Home of Maker