Education • Art & Design

Walking Street Exhibition (BCG Expo)

09 Dec 2022 09:00 - 12 Dec 2022 21:00
Khon Kaen Innovation Centre (KKIC)
ย่านนวัตกรรมสร้างสรรค์, Khon Kaen Innovation Centre (KKIC)
Khon Kaen, Thailand
85e04bf9f212c06a73ea0faf6c241d2a561f8fbc
Walking Street Exhibition (BCG Expo)

พบ 3 โซนนิทรรศการหลัก Creative | Innovative | Green

Innovative Eateryนวัตกรรมอาหารอีสานสร้างสรรค์โซน ‘กิจกรรมนวัตกรรมอาหาร’ ที่ได้แรงบันดาลใจจากทรัพยากรและวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิภาคอีสาน มาประยุกต์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมการกินรูปแบบใหม่จากรากฐานเดิม เพื่อต่อยอดและยกระดับวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่อาหารเพื่อปัจจุบันและอนาคต >> From Lab to Kitchen << พบกิจกรรม Chef’s Table ที่พาคุณไปลิ้มรสวัตถุดิบอีสานในมุมมองใหม่ เช่น โปรตีนจิ้งหรีด และน้ำปลาร้าต้มสุก

 Creative Zone


พบกับไอเดียต่อยอด อัตลักษณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และความกล้ากลายเป็นสุดยอด Masterpiece สร้างแรงบันดาลใจจากความสามารถไร้ขีดจำกัดสู่เวทีโลก  
 

Green Zone


Isan Organic Farm พื้นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Smart Organic Farm ที่ออกแบบวงจรฟาร์มอย่างเกื้อกูล (Farm cycle) ด้วย BCG Model
● รู้จักเกษตรอินทรีย์ ความสำคัญของดินอีสานที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก
● เรียนรู้เทคนิคการเกษตรแบบลงมือผ่านแปลงจำลอง พร้อมกิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ ทำปุ๋ยหมัก และเลี้ยงไส้เดือน
● กิจกรรมจัดการขยะ และแยกขยะรับ Earth Point
● สาธิตเล้าไก่อินทรีย์
และ พบกับเวทีพูดคุยและหลากหลายกิจกรรมสร้างโลกสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน พบแนวคิด และตัวอย่างการต่อยอดความคิดสร้างจุดต่างให้อาชีพเพื่อการเติบโต การใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสังคมเราและสังคมโลก จาก speaker และเจ้าของธุรกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อาทิ
● การสร้างมูลค่าเพิ่มจากอาชีพทำนา
● ปลูกอินทรีย์ในใจคน
● ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์

และยังได้เปิดโสตสดับรับฟังศิลปะการถ่ายทอดดนตรีจากลูกอีสานแบบถึงแก่น
1. สถานที่: Srichan Creative Park
เวลา: 6 โมงเย็นเป็นต้นไป
วันที่: 9-12 ธันวาคม 2565
เวทีแนว Isan Cross Over ดนตรีอีสานพื้นเมืองผสมผสามดนตรีตะวันตก ร่วมสมัยในรูปแบบ Pop Full Band จากโครงการประกวดวงดนตรีของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับทำนองดนตรีอีสานผ่านการถ่ายทอดของเยาวชนอีสานด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่กลมกล่อมเข้ากับดนตรียุค metaverse อาทิ หมอลำร่วมสมัย

2. สถานที่: Green Stage: แว่วสำเนียงเสียงแก่น
เวลา: ช่วงเย็นเวลา 4 โมงเป็นต้นไป
วันที่: 9-12 ธันวาคม 2565
เวที Acoustic Folk เข้ากับบรรยากาศ Green Stage โอบล้อมด้วยออแกนิกฟาร์มและธรรมชาติสีเขียว กับดนตรีพื้นเมืองที่เน้นความสบายหู ผ่อนคลาย รื่นรมย์สุนทรีอารมณ์ไปกับเสียง กีตาร์โปร่ง พิณ แคน เครื่องสาย ชิลไปจกข้าวเหนียวไปในอากาศดีๆ ปลายปี

Isan BCG Expo 2022

Registration Types

บัตรเข้าชมงาน BCG EXPO: วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 65
Free
บัตรเข้าชมงาน BCG EXPO: วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 65
Free
บัตรเข้าชมงาน BCG EXPO: วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 65
Free
บัตรเข้าชมงาน BCG EXPO: วันจันทร์ที่ 12 ธ.ค. 65
Free
B2dfaca4d8ad17b0b8f252ba62ff76e7dff7675b
Organized by
Khon Kaen Innovation Centre (KKIC)