Education

a day BIKE FEST 2016

Poster placeholder
a day BIKE FEST 2016

a day BIKE FEST 2016  


ESTreme Zone : Competition Program

การแข่งขัน ESTreme คือพื้นที่ลานโชว์ความสามารถของเหล่าวัยรุ่ยไทยเพื่อตอบโจทย์แนวความคิดของเทศกาลงานจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 100Plus Presents a day BIKE FEST 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ คอมมูนิตี้ โดย ESTreme Zone คือส่วนหนึ่งภายในงานเพื่อเน้นย้ำกลุ่มจักรยานทุกกลุ่มและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนความสามารถของเด็กไทยต่อไป 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 วันดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (รอบคัดเลือก) 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (รอบไฟนอล) 

กติกาการแข่งขัน

BMX รุ่น Amateur
การแข่งขัน BMX รุ่น Amateur ปล่อยให้นักกีฬาลงแข่งในสนามทีละคน โดยให้เวลา การแข่งขัน 1.30 นาที  โดยในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาตัดสิน เกณท์การตัดสิน คือการเล่นท่ายาก+ความต่อเนื่องของอุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์ ภายในเวลาที่กำหนดโดยเอารอบที่คะแนนดีที่สุด
BMX รุ่น Open
การแข่งขัน BMX รุ่น Open ปล่อยให้นักกีฬาลงแข่งในสนามทีละคน โดยให้เวลา การแข่งขัน 1.30 นาที  โดยในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาตัดสิน เกณท์การตัดสิน คือการเล่นท่ายาก+ความต่อเนื่องของอุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์ ภายในเวลาที่กำหนดโดยเอารอบที่คะแนนดีที่สุด
Fixedgear Freestyle รุ่น Open
การแข่งขัน Fixedgear Freestyle รุ่น Open ปล่อยให้นักกีฬาลงแข่งในสนามทีละคน โดยให้เวลา การแข่งขัน 1.30 นาที  โดยในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ จะเอาคะแนนที่ดีที่สุดมาตัดสิน เกณท์การตัดสิน คือการเล่นท่ายาก+ความต่อเนื่องของอุปกรณ์+ความคิดสร้างสรรค์ ภายในเวลาที่กำหนดโดยเอารอบที่คะแนนดีที่สุด
The E-S-T Game
ผู้แข่งขันเลือกเล่นกับอุปกรณ์ ให้ได้ 3 ท่า ตามตัวอักษร E-S-T  โดยตัดสินที่การเล่นให้ครบทั้ง 3 ท่าและเป็นท่าที่ดีสุด ตามชื่อ Game of E-S-T

รางวัลของแต่ละประเภท

รางวัลชนะเลิศ ได้รับ Trophy พร้อมเงินสด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินและของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสดและของที่ระลึก


--------------------
a day BIKE FEST 2016 

Brompton Fastest Fold Competition-ศึกชิงยอดฝีมือพับไวพับเร็ว


รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันจะเริ่มจากรูปทรงพร้อมปั่นและพับจนเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้เข้าแข่งขันที่พับเสร็จเป็นคนแรกและชูมือขึ้นเป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้น 

(ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนประกาศผล)

กำหนดการแข่งขันจะแบ่งเป็นรอบๆละ 5 คันที่ (TERMINAL A) ผู้ที่ทำเวลาในการพับได้เร็วที่สุดจะผ่านเข้ารอบต่อไป 

จำนวนรอบในการแข่งขันจะประกาศให้ทราบก่อนเริ่มการแข่งขัน 

วันเสาร์ 4 ก.พ. 2560  18.00-19.00 น.

 ผู้สมัคร 50 คัน แบ่งเป็น 10 รอบๆละ 5 คัน จะได้ผู้เข้ารอบที่สอง 10 คัน 

แบ่งเป็น 2 ชุดๆละ 5 คัน เพื่อหา 5 คันที่พับได้เร็วที่สุด เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ

 นำ 5 คันที่พับได้เร็วที่สุดจากรอบที่สองมา ชิงชนะเลิศเพื่อค้นหา ผู้ชนะเลิศ 

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล / รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล


--------------------

a day BIKE FEST 2016 vintage competition 


รายละเอียดการแข่งขัน

ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำจักรยานมาโชว์ในช่วงการประกวด ในวันที่ 5 ก.พ. 2560 เวลา 18.00-19.00 น. โดยจะเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้บรรยายรายละเอียดให้คณะกรรมการ พิจารณา ความสวยงาม เพื่อให้คะแนน (คันละ 2 นาที)

เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 2 ประเภท รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล

รางวัลขวัญใจมหาชน  1 รางวัล (ผลจากคะแนนโหวตผู้เข้าร่วมชมการประกวด)

          *รางวัล Lucky draw สำหรับผู้ร่วมโหวต 1 รางวัล


--------------------
a day BIKE FEST 2016

100Plus Bike Simulator Challenge (Sprint Racer)


รายละเอียดการแข่งขัน


กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานจากเครื่อง Bike Simulator โดย 100Plus Bike Simulator Challenge (Sprint Racer) คือ การแข่งขันปั่นจักรยานได้ไกลที่สุด กำหนดเวลา 100 วินาที ระยะทางเรียบผู้ที่ปั่นได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ การแข่งขันแบ่งออกเป็นชายและหญิงไม่กำหนดอายุในการแข่งขัน 

ลักษณะการแข่งขันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ( 1 วันจบ) เป็นรอบๆ ดังนี้

12.00 น. 

14.00 น. 

16.00 น. 

18.00 น. (รอบชิงชนะเลิศ)


วิธีการสมัคร 
ผู้สมัครต้องลงทะเบียนผ่าน Website หรือ Application Event Pop เพื่อทำการกรอกของมูลส่วนตัวและรอบการแข่งขัน ค่าสมัครต่อ 1 ท่าน 200 บาท และต้องนำฝา 100Plus รสชาติใดก็ได้จำนวน 1 ฝา 

เสื้อการแข่งขัน
ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับเสื้อการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศ

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับมอบถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึก


--------------------
a day BIKE FEST 2016

100Plus Bike Simulator Challenge (King of Mountain)


รายละเอียดการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยานจากเครื่อง Bike Simulator โดย 100Plus Bike Simulator Challenge (King of Mountain) คือ การแข่งจับเวลาผู้เข้าแข่งขันที่ปั่นเร็วที่สุด ระยะทาง 1 กิโลเมตรระยะทางความชันผู้ที่ใช้เวลาในการปั่นเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ การแข่งขันแบ่งออกเป็นชายและหญิงไม่กำหนดอายุในการแข่งขัน 


ลักษณะการแข่งขันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ( 1 วันจบ) เป็นรอบๆ ดังนี้

12.00 น. 

14.00 น. 

16.00 น. 

18.00 น. (รอบชิงชนะเลิศ)


วิธีการสมัคร 
ผู้สมัครต้องลงทะเบียนผ่าน Website หรือ Application Event Pop เพื่อทำการกรอกของมูลส่วนตัวและรอบการแข่งขัน ค่าสมัครต่อ 1 ท่าน 200 บาท และต้องนำฝา 100Plus รสชาติใดก็ได้จำนวน 1 ฝา 

เสื้อการแข่งขัน
ผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับเสื้อการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ 

ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับมอบถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึก


Tickets

No Tickets Available

1c5a58a855294be75b7642709eded04ff352e9f2
Organized by
Day Poets Co., Ltd.