Finance & Accounting

AVP Money Clinic ครั้งที่ 1/2566

28bc88e34c6b9d4930fc22651cd21fb398563e57
AVP Money Clinic ครั้งที่ 1/2566
Avenger Planner ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ 
รับคำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลฟรีในงาน

AVP Money Clinic ครั้งที่ 1/2566 
เสาร์ - อาทิตย์ ที่ 28 - 29 ม.ค. 66

ผ่านทางระบบ Online Meeting

- - - - - - - - - - - - - - -

กิจกรรมนี้คืออะไร ?
คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจ
ได้พูดคุย สอบถาม รับคำปรึกษาด้านการเงิน
ในรูปแบบของการพูดคุยส่วนตัว
กับนักวางแผนการเงินของทีม
ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ชั่วโมงครึ่ง

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีข้อผูกมัดให้ใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ 
และไม่มีการติดต่อกลับเพื่อโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ใดๆ

โดยจะเป็นการให้คำปรึกษา
ผ่านทางระบบ Online Meeting
แบบ One-on-One ระหว่างผู้รับคำปรึกษา
และนักวางแผนการเงินของทีม

ทั้งนี้ Avenger Planner
ขอสงวนสิทธิ์จัดสรรนักวางแผนการเงิน
ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในกิจกรรมนี้
ตามดุลยพินิจของทีม โดยผู้ร่วมกิจกรรม
ไม่สามารถเลือกนักวางแผนการเงินได้

- - - - - - - - - - - - - - -

กิจกรรมนี้เหมาะกับใคร ?
1. ผู้ที่จัดการเงินด้วยตนเอง

โดยไม่ได้ใช้บริการจากนักวางแผนการเงิน

2. ผู้ที่ต้องการความเห็นที่สอง (2nd Opinion)
ที่เป็นกลาง เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ
ควบคู่กับการวิเคราะห์ของตนเอง

3. ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษา
แต่ไม่ต้องการให้มีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ใดๆ
และไม่ต้องการข้อผูกมัดใดๆ ในการรับคำแนะนำ

4. ผู้ที่สนใจใช้บริการวางแผนการเงิน
แต่ยังไม่แน่ใจว่าเหมาะกับตนหรือไม่
จึงอยากพูดคุยในเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจ

หมายเหตุ
สำหรับลูกค้าปัจจุบันของทีม
ท่านสามารถติดต่อนักวางแผนการเงินของท่าน
เพื่อรับคำปรึกษาได้ โดยไม่ต้องสมัครกิจกรรมนี้

- - - - - - - - - - - - - - -

สามารถปรึกษาเรื่องใดได้บ้าง ?
ปรึกษาได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล อาทิ

แผนการใช้จ่ายรายการใหญ่
(ซื้อบ้าน รถ แต่งงาน เรียนต่อ ท่องเที่ยว)

แผนบริหารหนี้สิน
(Refinance วางแผนปลดหนี้ให้หมดเร็วขึ้น)

แผนบริหารความเสี่ยง
(เงินสำรอง ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต อื่นๆ)

แผนค่าใช้จ่ายและการศึกษาบุตร

แผนเกษียณอายุ
(ตั้งเป้าเกษียณ แหล่งเงินเพื่อเกษียณ ลงทุนเพื่อเกษียณ)

แผนการลงทุน
(จัดพอร์ต ปรับพอร์ต ปรึกษาเรื่องพอร์ต)

วางแผนภาษี
(ยื่นภาษี ลดหย่อนภาษี)

หมายเหตุ ทีมงานไม่สามารถให้คำแนะนำ
ในหุ้นรายตัว และ/หรือ ตราสารหนี้เป็นรายฉบับได้
โดยเครื่องมือการลงทุนที่สามารถให้คำแนะนำได้
คือกองทุนรวมเป็นหลัก

- - - - - - - - - - - - - - -

สามารถรับคำปรึกษาได้อย่างไร ?
ผ่านระบบ Online Meeting
ด้วยโปรแกรม Google Meet

โดยควรใช้งานระบบดังกล่าว
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ซึ่งมีหน้าจอขนาดใหญ่พอสมควร

เพื่อให้สามารถมองเห็น
รายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

- - - - - - - - - - - - - - -

ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง ?

เตรียมคำถาม/ประเด็นที่ต้องการปรึกษา
พร้อมข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องมาโดยละเอียด
เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการให้คำปรึกษา

โดยนักวางแผนการเงินที่รับผิดชอบให้คำปรึกษา
จะติดต่อไปเพื่อสอบถามและแนะนำ
สิ่งที่ควรต้องเตรียมในรายละเอียดต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - -

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร ?
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้
โดยกด "รับบัตร" บริเวณด้านล่างสุดของหน้านี้

โดยสามารถเลือกจอง Slot เวลา
ในการรับคำปรึกษาได้จาก 6 ตัวเลือก ได้แก่

เสาร์ 28 ม.ค. 66
เวลา 10.00 - 11.30 - จำนวน 4 Slot
เวลา 13.30 - 15.00 - จำนวน 4 Slot
เวลา 18.00 - 19.30 - จำนวน 4 Slot

อาทิตย์ 29 ม.ค. 66
เวลา 10.00 - 11.30 - จำนวน 3 Slot
เวลา 13.30 - 15.00 - จำนวน 3 Slot
เวลา 18.00 - 19.30 - จำนวน 3 Slot

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 21 Slot การให้คำปรึกษา

ผู้สนใจสามารถจอง Slot ที่สะดวกได้
โดยใช้หลักสมัครก่อน ได้สิทธิ์ก่อน
(First-Come, First-Served)

สามารถกดรับบัตรได้
ที่บริเวณด้านล่างสุดของหน้านี้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 66
เวลา 10.00 เป็นต้นไป

หาก Slot ใดมีผู้จองเต็มแล้ว
จะไม่ปรากฎตัวเลือก ให้สามารถรับบัตรได้อีก

โดยระบบลงทะเบียนนี้ ดำเนินการโดย EventPop
กรณีที่ท่านยังไม่เคยใช้บริการ ของ EventPop มาก่อน
จะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ EventPop ตามรายละเอียดในลิ้งค์ต่อไปนี้

Tickets

เสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 10.00 - 11.30
Free
SOLD OUT
เสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 13.30 - 15.00
Free
SOLD OUT
เสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 เวลา 18.00 - 19.30
Free
SOLD OUT
อาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 66 เวลา 10.00 - 11.30
Free
SOLD OUT
อาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 66 เวลา 13.30 - 15.00
Free
SOLD OUT
อาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 66 เวลา 18.00 - 19.30
Free
SOLD OUT
55dd2d2af966b9b6f53cc6f82929a3d861c6e332
Organized by
A-Academy