หลักสูตร แนะแนวอาชีพ และรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

หลักสูตร แนะแนวอาชีพและรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

หากคุณต้องการก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรงกับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน บริษัท ประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 70 ปี  บริษัทของคนไทยอย่างแท้จริง  ขอเชิญท่านร่วมงาน 


กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00-16.00 น 

สถานที่ ห้องประชุม 4  อาคาร อาร์ เอส รัชดาภิเษก
เวลาหัอข้อการบรรยายวิทยากร
 08.30-09.30 น ลงทะเบียน
09.00-09.30 น

รู้จักองค์กร บมจ วิริยะประกันภัย

 • ประวัติความเป็นมา 70ปี แห่งความภาคภูมิใจ
 • ความเติบโตของยอดขายประกันวินาศภัย
 • หน้าที่ของสาขาและศูนย์ตรวจสอบอุบัติเหตุ

คุณ ชนโชติ ขุนนคร

จ .ฝึกอบรมและพัฒนาประกันภัย 3

09.30-10.00 น

ความสำคัญของการมีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

 • ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทน
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาติตัวแทน


คุณ สารัตน์ ชำนาญ

จ .ฝึกอบรมและพัฒนาประกันภัย 3

10.00-10.15 นพักกาแฟ/ของว่าง
10.15-12.15 น

ขั้นตอนการส่งงานรับประกัน  NON MOTOR

 •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
 • เบี้ยประกันแต่ละผลิตภัณฑ์
 • วิธีการนำส่งงาน

คุณ มาลินี เงาประเสริฐ

ผจก แผนกสนับสนุนธุรกิจ Non Motor

12.15-13.00  นพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น

ขั้นตอนการส่งงานรับประกันภัยภาคสมัครใจ

 • ความสำคัญของการกรอกใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์
 • ประเภทรถ กลุ่มรถ รุ่นรถ
 • การสังเกตุลักษณะของรถแต่ละประเภท
 • เบี้ยประกันภัย การคำนวณค่าตอบแทน 
 • ความหมายของการสลักหลังกรมธรรม์

คุณ ณิชุบล พวงยาว

จ. ชำนาญการด้านฝึกอบรม และพัฒนานักประกันภัย

14.30-14.45  นพักกาแฟ  ของว่าง
14.45-15.45 น

ขั้นตอนการส่งงานรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ )

 วิธีการส่งงาน

ประเภทรถ

เบี้ยประกันภัย

การสังเกตุลักษณะของรถแต่ละประเภท

คุณ ผัสดี  สินบำรุง

จ. ชำนาญการด้านฝึกอบรม และพัฒนานักประกันภัย

ด่วน!  รับจำนวนจำกัดView Tickets
Date
20 February 2017 at 09:00 - 19:00
Add to Calendar
Location
วิริยะประกันภัย ห้องประชุม 4 อาคาร อาร์เอส รัชดาภิเษก

Organized by

Placeholder
วิริยะประกันภัย
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center