Education

Storyboard for Animation & Film

Poster placeholder
Storyboard for Animation & Film


Storyboard for Animation & Film


     การเล่าเรื่องด้วยภาพ ในกระบวนการผลิตสื่อ สามารถทำให้เราสื่อสารกับทีมได้ง่าย รู้ขอบเขตงาน เห็นภาพเดียวกัน จำกัดหรือประเมินงบประมาณคร่าวๆ ได้ เพื่อลดปัญหาในการทำงานไม่ให้ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ผลงานอย่างมากมายในภายหลัง Storyboard จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตงานต่างๆ
     พบกับ ‘Storyboard for Animation & Film’ คอร์สที่จะมาแนะนำการเขียน Storyboard พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารที่ง่ายขึ้น เห็นภาพชัดเจน และนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การ์ตูน แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ โฆษณา ร่วมเรียนรู้ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณได้บอกเล่าเรื่องราวและสร้าง Storyboard ขนาดสั้นได้ภายใน 1 วัน!

วันที่ : วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
เวลา : 9.00 น. - 17.00 น.
สถานที่ : HUBBA (เอกมัย ซอย 4)

พิเศษ! บัตร Early Bird ราคาเพียง 2,000 บาท (จากปกติ 2,500 บาท)


เหมาะสำหรับ
☻ เจ้าของหรือหัวหน้าโปรเจ็กต์ ที่ต้องการสื่อสารกับทีม หรือลูกค้าให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
☻ นักวาดภาพ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่ต้องการเพิ่มความสามารถด้านการเล่าเรื่องด้วยภาพ หรือรับงานเขียน Storyboard
☻ นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาด้านภาพยนตร์หรือแอนิเมชั่น และต้องการนำไปใช้กับการเรียนของตัวเอง

รายละเอียดคอร์ส

ช่วงเช้า (เรียนรู้เนื้อหาพื้นฐาน)
- Intro to Storyboard
- ขนาดภาพ (Camera Size) 
- มุมกล้องและ Perspective
- การเคลื่อนกล้อง (Camera Movement)
- ชนิดของภาพแบบต่างๆ ในการเล่าเรื่อง (Variety of Shots)

ช่วงบ่าย (เรียนรู้เทคนิคเพื่อให้วาด Storyboard ได้ดีและทดลองปฏิบัติงานจริง)
- การจัดวางองค์ประกอบ (Composition)
- ความต่อเนื่องของภาพ (Continuity of Shots)
- การตัดต่อ (Transition / Editing Techniques) 

- Tips & Technique
- Design Experiment workshop

สิ่งที่ต้องเตรียม
- ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด

หมายเหตุ
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการวาดภาพและการใช้โปรแกรมออกแบบ


เกี่ยวกับผู้สอน
'กานต์ พฤกษ์ทรานนท์' เป็นอาจารย์พิเศษ และฟรีแลนซ์ด้าน Preproduction  ที่ผ่านการทำงานด้านออกแบบ, เขียน Storyboard และการผลิตงาน อาทิ Animation, โฆษณา, เกม และ Comic มาแล้วมากมาย โดยมีตัวอย่างผลงานสำคัญ ได้แก่ 
- Storyboard บางตอนของ Birdland / Shelldon 
- Art Director เกมรามเกียรติ์ของ TK Park
- Comic : Love and  Life ของ ส.น.พ. ใยไหม


Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โอ๋ย (ทีมผู้จัดงาน)
099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)
098-248-4442 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
accounting@hubbathailand.com


หมายเหตุ

HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี


Tickets

No Tickets Available

0bddbbbc9a6ac47729192dfebebd8e77674d9c22
Organized by
HUBBA Coworking Space