การอบรม Deep Learning Workshop

 

Deep Learning  แรงบรรดาลใจจากสมอง

 

มาทำความเข้าใจที่มาความฉลาดของสมองคน ถูกสร้างและสอนอย่างไร  โดยใช้   Deep Learning Model ต่างๆ ที่นิยมกันในขณะนี้เทียบเคียง และในหลักสูตรเราจะใช้แนวทางง่ายๆ เรียนรู้ เพื่อใช้เชื่อมโยง Model ต่างๆด้วยกันโดยมีกระบวนการ·      สัมผัส( Data Management  ) ภาพ เสียง , Text

·      รู้สึก( Cognitive learning) จำแนก แยกแยะ

·      นึก( Search , Memory  ) ถามและตอบ อธิบาย ,จินตนาการ

·      คิด( Think / Generative Anniversarial / Discrimination ) ทบทวน ตรวจสอบ  

·      ทำ( Reinforcement )    การสอนและจูงใจ  ให้เรียนรู้เพื่อการงาน  ROBOT

เมือเข้าใจพื้นฐานมาพอสมควร เราจะปฎิบัติการสร้างและสอน ( Deep Learning Model )ต่อไปนี้

·      ข้อมูลที่มีโครงสร้าง( Structure)และไม่มีโครงสร้าง( UnStructure )
ข้อมูลที่หมายชัดเจน ( Supervised) และ ข้อมูลที่ต้องหาความหมายสร้างความชัดเจน ( Unsupervised )

   
โดยใช้ ตัวอย่าง จาก
https://github.com/aymericdamien/TensorFlow-Examples , 

https://github.com/tflearn/tflearn/tree/master/examples  

โดย  Python ในการสอน  
 
โดยเลือกเนื้อหาส่วนปฎิบัติตามความเหมาะสมตามเวลาและเครื่องมือ

ท้ายสุดเราจะสรุปปัญหาใน Workshop วิธีแก้ไขปัญหา และทิศทางของ  Deep Learning ในอนาคต
 
วิทยากร


นาย ฉัตรชัย หลิมประเสริฐศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Where-in-Thailand , Nextwaver.net
ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ฐานข้อมูลการเงิน การตลาด
ผู้เชี่ยวชาญ Data warehouse , Business Intelligence , Data Lake Management ( NoSQL + SQL + BigData ), Data mining , Deep Learning
ประสบการณ์ทำงาน 18 ปี ให้บริการลูกค้าสถาบันการเงิน ด้านสร้างฐานข้อมูลวิเคราะห์ และรายงาน Dashboard ผู้บริหาร


การอบรมเหมาะสำหรับ

 

·      ผู้ที่ทำงานในสายงานข้อมูล และ ต้องการต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูง

·      โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์เขียน python และ อยากเปลี่ยนสายงานมาทำงานทางด้าน ข้อมูล

·      ผู้สนใจ ข้อมูลขนาดใหญ่ ชอบตัวเลข การเขัยนโปรแกรม และ ชอบวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าอบรม

·      6,500 บาท (รวมค่าอบรม ค่าอาหาร และ ประกาศนียบัตร)

 

ผู้อบรม ต้องนำ laptop มาใช้ในการเรียนเอง

 

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ใน eventpop และถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ komes@datascienceth.com หรือ line @datascienceth

 

 

Tickets

No Tickets Available

Datasciencelogo
Organize by
Data Science Thailand