LOVE NEVER FAILS "รักแท้มีจริง"

10 February 2017 at 18:30 - 21:00
Sadw


LOVE NEVER FAILS "รักแท้มีจริง"

วัน : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017
เวลา : 18.30 - 21.00น.
สถานที่ : ณ ห้องสุเทพ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์  (นิมมานฯ ซอย 12)

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส
รักแท้ ในงาน "Love Never Fails รักแท้มีจริง"
ซาบซึ้งไปกับบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น พบความหมายแห่งความรักแท้ กับ "Love passion" และร่วมสนุกในมินิคอนเสิร์ต พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ แฟชั่นโชว์
ค้นพบรักแท้ ได้ที่นี่!!

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

14702240 1089797781136449 5723031933396994870 n

theAll

ประวัติคริสตจักร คริสตจักรบูรณาการ คริสตจักรบูรณาการ ก่อตั้งโดย อาจารย์โอฬาริก ศรีวงศ์ ร่วมกับพี่น้องนมัสการครั้งแรก จำนวน 16 คน ในปี 2009 ณ บ้านของ อาจารย์โอฬาริก ณ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยการทรงเรียกของพระเจ้า โดยมีเป้าหมายที่ปรารถนาจะนำพาสมาชิกเดินตามหลักการพระคัมภีร์ และตั้งชื่อคริสตจักร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2011 ชื่อว่า คริสตจักรบูรณาการ หรือ theALL Christian Church โดยประกอบด้วย ผู้นำที่ร่วมผูกพันตัวในการรับใช้พระเจ้า อาทิ อาจารย์พิมพ์ไสว ศรีวงศ์,อาจารย์ไกรฤทธิ์ นาขวัญ, อาจารย์พิทักษ์ ซุยหลวง,อาจารย์สมชาย ลัดดา,อาจารย์เพลินพิศ พินิจชัย,คุณรวิวรรณ มิ่งขวัญ โดยต่อมาได้ใช้สถานที่ใช้นมัสการคือ หอนิทรรศการศิลป์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.cmumuseum.org/ ) และเช่าโรงแรมหลายแห่งสลับกัน อาทิ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์,โรงแรมเมอร์เคียว และโรงแรมแชงกรีล่า เป็นต้น เป็นเวลารวมกว่า 5 ปี จนในปี 2014 มีสมาชิกมานมัสการและร่วมผูกพันชีวิตเฉลี่ย 180-200 คน และได้ขยายเปิดที่ กรุงเทพ ชื่อว่า คริสตจักรดิออล์กรุงเทพใน เดือน กรกฎาคมปี 2013 โดยอาจารย์ อาทิตย์ ฉิมพลีวัตน์ และคุณรำไพพรรณ ฉิมพลีวัฒน์ภรรยา โดยเริ่มต้นที่ 4 คน และในปี 2014 มีสมาชิกมาร่วมผูกพันตัวรับใช้พระเจ้า 15 คน โดยใช้สถานที่นมัสการที่ ร้านอาหาร ใต้ ตึก Life Condo ลาดพร้าว 38. โดยอัตลักษณ์ของคริสตจักรบูรณาการ มีดังนี้ “ สร้างชีวิต สร้างสังคม” Live your life, Live your society. Our Vision: เราเป็นคริสตจักรที่มีชีวิต ขับเคลื่อนเป็นพลวัต เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมอย่างลงตัว ที่จะส่งผลต่อเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย และโลกนี้ผ่านการพัฒนาผู้นำ และการตั้งคริสตจักร We see the Life Church as a dynamic, spirit-filled, multi-cultural church, numbering in the thousands,impacting our city, our nation and our world through leadership development and church planting. Our Mission พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ของคริสตจักร 1.เป็นคริสตจักรแห่งการนมัสการที่มีชีวิต และการอธิษฐานอันทรงพลัง ทั้งในภาพรวมคริสตจักร และในชีวิตส่วนตัวของสมาชิก 2.เป็นคริสตจักรแห่งการสอน และฝึกฝนสมาชิกให้เติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ ผ่านการหลักการพระคัมภีร์ 3.เป็นคริสตจักรที่นำคนมารับความรอดในพระเยซูคริสต์ โดยการประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรักอย่างทุ่มเท 4. เป็นคริสตจักรที่เสริมสร้างชีวิตสมาชิกให้ค้นพบความสามารถ ของประทานฝ่ายวิญญาณ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อรับใช้ผู้อื่นและสังคม 5. เป็นคริสตจักรที่สำแดงความรักของพระคริสต์ ผ่านการสามัคคีธรรมตามแบบพระคัมภีร์ Church Characters ลักษณะของคริสตจักรดิออล 1. เน้นการนมัสการ และการอธิษฐาน 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย (Trendy) ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (blend in) ได้อย่างลงตัวสะท้อนผ่านรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และสื่อด้านต่างๆ 3. การเทศนาเน้นการนำหลักการพระคัมภีร์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 4. มีความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักและความจริงใจต่อกันตามแบบพระคริสต์ 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามกลุ่มความสนใจและความชอบของสมาชิก 6.มีความหลากหลายของกลุ่มคนนานาชาติ 7. มีส่วนร่วมเป็นพระพรต่อเครือข่ายองค์กรคริสเตียนต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ theALL Christian church was establish by Pastor OrarickSriwong and 16 members in 2009. The first service was held at Pastor Orarick’s house in Hangdong, Chiang Mai. According to God’s, calling we have a goal to lead all of our members to follow the principles of the Bible. We named our church “theALL Christian church”, on December 4th, 2011, and the leadership team consisted of Pastor PimsawaiSriwong, Pastor KrairitNakwan, Pastor PitakSuiluang, pastor SomchaiLadda, Pastor PloenpitPinitchai, and Ms.RawiwanMingkwan. Later we began having services at CMU Art Museum (http://www.cmumuseum.org/) and hotels such as Kantary Hills Hotel, Mercure Hotel and Shangri-La Hotel in Chiang Mai for five years. As of 2014, we have 180 – 200 members who have joinedthe church and committedto serve God. Pastor ArthitChimpleewatand Mrs.RumpaipanChimpleewat, his wife, openedtheALL in Bangkok in 2014 at the restaurant on the first floor of the Life Condo, Ladprao 38 with four people. Since then, 15 members have joined the church in Bangkok and are committed to serving God. The identity of theALL Christian church is "Live your life, Live your society.” Our Vision: We are a dynamic Christian church that is filled by the Holy Spirit. We are multi-cultural, numbering in the thousands with the goal of impacting our city, our nation and our world through leadership development and church planting. Our Mission 1. To be a lively church committed tothe worship God and powerful prayer in the church as a whole and on an individual level. 2. To be a church that teaches and trainsmembers to grow in the fullness of Christthrough Bible principles. 3. To be a church that brings the unsaved to Jesus through dedicated evangelism and love. 4. To be a church that encourages members to discover theirspiritual gifts and develop themselves to serve others and society. 5. To be a church that shows the love of Christ through fellowship, according to Bible principles. Church Characteristics 1.Focusing on worshiping and praying 2. Being creative and trendy to blendin with the local culture use various styles of work and media. 3.Providing sermons based on Biblical principlesto use in daily life. 4.Offering a warm family atmosphere, with members who love each other with the sincerity of Christ. 5. Enhancing all kinds of activities in various fields with the interests and preferences of the church’s members. 6.Providing international groups. 7.Being involved with other Christian ministries and organizations in Thailand and other countries. Website: www.theallchurch.com Facebook: www.facebook.com/theallchurch Twitter:theallchurch

+66909299429

Need Help?

Visit Help Center