Education

คอร์สบ้านเช่าหลังแรก 2023 by The Money Coach

01 Apr 2023 09:00 - 02 Apr 2023 17:00
The Emerald Hotel
จาก MRT ห้วยขวาง (ทางออกประตู 3) เพียง 2 นาที / ใกล้สี่แยกห้วยขวาง
Bangkok, Thailand
309 followers
171f00d19847a9649d4619398eb7595b52301b65
คอร์สบ้านเช่าหลังแรก 2023 by The Money Coach

สัมมนา บ้านเช่าหลังแรก 2023 
by The Money Coach


สัมมนาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดย The Money Coach: จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงิน นักลงทุน และผู้แต่งหนังสือขายดี "เกมเศรษฐี" และ "52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน" และทีมงาน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?


คอร์สนี้ออกแบบสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่อยากเริ่มต้นสร้างการลงทุนแรกของตัวเอง ด้วยหลักการลงทุนที่ถูกต้อง เน้นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนทั้งสร้างกระแสเงินสดและขายทำกำไร เพื่อต่อยอดสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

เนื้อหาในคอร์สเน้นการให้หลักคิด (Concepts) และกระบวนการ (Process) ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียน สามารถสร้างแผนการลงทุน (Investment Plan) ของตัวเอง คัดเลือก ประเมิน และบริหารอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองได้ โดยไม่ต้องคอยฟังนักขายหรือโบรกเกอร์ที่แฝงตัวมาหลอกในคราบวิทยากร

หลักคิดและวิธีการที่นำมาสอนในคอร์สนี้ มาจากกระบวนการการลงทุนของโค้ชหนุ่ม ซึ่งนำมาใช้สอนผู้คนให้มีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของตัวเองมาหลายพันคนตลอดสิบปีที่ผ่านมา สามารถยืนยันผลลัพธ์เชิงบวกต่อตัวผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

นอกจาก 2 วันที่เรียนด้วยกันแล้ว หลังเรียนจะมีคอมมูนิตี้ออนไลน์ สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุน ทั้งกับเพื่อนๆในคอร์ส และทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ วิศวกร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่ปรึกษากฎหมาย และภาษี ฯลฯ เพื่อคอยสนับสนุนผู้ที่เริ่มต้นลงมือทำ ให้มีคนคอยให้คำปรึกษา จนสามารถสร้างการลงทุนได้สำเร็จ

คอร์สนี้*ไม่เหมาะกับใคร

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่สนใจการพัฒนาตัวเองให้เป็นนักลงทุนที่สามารถประเมินและตัดสินใจลงทุนได้เอง ชอบแต่จะคอยถามหาการลงทุนง่ายๆ (เช่น ลงทุนที่ไหนดี ตึกนี้ลงทุนได้ไหม ฯลฯ) หรือสนุกอยู่กับการซื้อตามคำบอก คำแนะนำ ของผู้ที่คอยแสวงหาผลประโยชน์

หัวข้อการเรียนรู้


 • หลักการลงทุน (Investing Principle)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
 • แนวทางการลงทุนสำหรับมือใหม่
 • การเข้าครอบครองทรัพย์สิน (Rental Property Acquisition)
 • การคัดเลือกทรัพย์สิน
 • การประเมินราคาเพื่อซื้อ
 • ภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
 • การวางแผนกู้ยืมเงินลงทุน
 • การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน และตัดสินใจลงทุน
 • การบริหารทรัพย์สิน (Rental Property Management)
 • การตลาดห้องและคอนโดให้เช่า
 • การปล่อยเช่าและการทำสัญญา
 • การวางแผนจัดการความเสี่ยง (กรณีไม่มีผู้เช่า)
 • การรีไฟแนนซ์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเร่งความเป็นเจ้าของ
 • แผนการเพิ่มกระแสเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน
 • การจัดการภาษีเงินได้และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • แผนการออก (Exit Plan)
 • การกำหนดกลยุทธ์การออก (ทั้งทางดีและร้าย)
 • การประเมินราคาขายที่เหมาะสม
 • กลยุทธ์การลงทุนต่อยอด (Investment Strategies)

รูปแบบการสัมมนา

เรียนสดให้ห้องเรียน 2 วัน บรรยาย + Workshop 

การเรียนรู้ต่อเนื่อง

คอมมูนิตี้พิเศษ กลุ่ม “บ้านเช่าหลังแรก” กลุ่มการเรียนต่อเนื่องหลังเรียนจบ อาทิ Mini Meeting เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การลงทุน ให้ทุกคนกล้าเริ่มต้น และมีทรัพย์สินเพื่อการลงทุนไปพร้อมๆกัน
 

วัน-เวลาเรียน :

เสาร์และอาทิตย์ 1-2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-17.00 น.

สถานที่ :

โรงแรม ดิเอเมอรัลด์ (ถนนรัชดาภิเษก)

ค่าสัมมนา :

3,950 บาท ต่อ 1 ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Tickets

No Tickets Available

Be62217d1580bbc060933573de3451d5e096a17f
Organized by
Money Coach