ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า

Event trading nation1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดเป้าหมายประเทศไทยเป็นชาติการค้า ใน ปี 2579
บนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการไทย
จะต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพทางการค้ากันอย่างไร 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
จึงร่วมมือหาทางออกผลักดันไทยก้าวเป็นชาติการค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์การค้าโลก

ในการประชุมสัมมนา  "ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า"  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์ชาติการค้า
กับทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และเจ้าของกิจการ ในวัพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม นี้ ที่ โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาฯ


กำหนดการประชุมสัมมนา

"ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า"

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น.    ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ชาติการค้า (Trading Nation)
โดย คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

09.20 – 10.00 น.    นำเสนอ “ยุทธศาสตร์ชาติการค้า”
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ

10.00 – 10.25 น.    รับฟังความเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติการค้า

10.25 – 10.55 น.    นำเสนอ “ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ”

โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.55 – 11.20 น.    รับฟังความเห็นต่อยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ

11.20 – 12.10 น.    เวทีเสวนา “ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า”

โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส

12.10 – 12.30 น.    ถาม – ตอบ และปิดการสัมมนา

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Event logo

Thailand Development Research Institute (TDRI)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2 อีเมล์: kmteam@tdri.or.th


Need Help?

Visit Help Center