Charity

สุขจากการให้สู่ 8 มูลนิธิเพื่อเยาวชนเปราะบาง ในโครงการ “เกิด 1 ได้ถึง 2”

To Be Announced
To Be Announced
0 followers
4dcf725f6fe7af5ae7203e414b0e99334606685d
สุขจากการให้สู่ 8 มูลนิธิเพื่อเยาวชนเปราะบาง ในโครงการ “เกิด 1 ได้ถึง 2”


สำหรับใครหลาย ๆ คนแล้ว ช่วงเวลาแห่งความสุขในแต่ละวันสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่เดินเข้าร้านอาหารสุดโปรด และสั่งเมนูแสนอร่อยมารับประทาน เท่านี้ก็สามารถเติมเต็มความพิเศษได้แล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า ความสุขที่ดูเรียบง่ายอาจไม่ง่ายนักสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสในการเข้าถึง จากข้อมูลของสถิติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชี้ให้เห็นว่า ในประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน กำลังเผชิญกับปัญหาความยากจน ไม่ว่าจะจากปัจจัยฐานะทางครอบครัว โครงสร้างทางสังคม หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องขาดโอกาสในการเข้าถึงมื้ออาหารที่มีคุณภาพที่จำเป็นต่อการเติบโตของร่างกาย

ด้วยเหตุนี้ “ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป” (Minor Food Group) หนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เปราะบาง อาทิ กลุ่มเด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น อันสอดคล้องไปกับพันธกิจขององค์กรในการสร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ล่าสุดได้จัดโครงการ "เกิด 1 ได้ถึง 2" ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ซื้อสินค้าภายใต้ 5 แบรนด์ในเครือ ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เบอร์เกอร์คิง บอนชอน แดรี่ควีน และเดอะ คอฟฟี่ คลับ สามารถใช้สิทธิ์สมาชิกในช่วงเดือนเกิดระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน 1112 Delivery ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เปราะบางดังกล่าว

ทั้งนี้ตลอดการดำเนินโครงการ "เกิด 1 ได้ถึง 2" ของ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าและสมาชิกจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการฯ สามารถรวมยอดบริจากทั้งสิ้นเป็นมูลค่ากว่า 1,002,840 บาท ซึ่งยอดเงินจากโครงการดังกล่าว ไมเนอร์ ฟู้ด ได้นำไปแปรเป็นมื้ออาหารกลางวัน พร้อมส่งมอบให้แก่เด็กและเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวงพม.) เป็นผู้ส่งต่อความสุขนี้ไปยัง 8 มูลนิธิ ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กรุงเทพฯ สถานสงเคราะห์และพัฒนาบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์และพัฒนาบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี และสถานสงเคราะห์เด็กเยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี


มร.เบอร์นาร์ด เชง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “เกิด 1 ได้ถึง 2” ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งโครงการความร่วมมือสุดพิเศษระหว่างไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ผู้บริโภค และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทยที่เปราะบางให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านโภชนาการอาหารที่ถือมีความสำคัญต่อการเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมและประเทศในอนาคต นอกจากการสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เปราะบางแล้ว ไมเนอร์ ฟู้ด พร้อมเดินหน้าการพัฒนาสังคมผ่านการสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ เพื่อเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง สะท้อนพันธกิจขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป”

Placeholder
Organized by
TAM-JAI-P