Technology • Education

CompTIA Security+


CompTIA Security+

ทุกวันนี้ภัยคุกคามทาง Cyber มาจากหลายทิศทาง นอกจากภัยคุกคามที่มาจาก Hacker ภายนอกแล้ว ยังมีภัยคุกคามใกล้ตัว! ที่มาจาก “คนภายในองค์กร” ที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลสำคัญๆ ขององค์กรนั้นหลุดไปสู่ภายนอกได้โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งล้วนทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้!

.

นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้าน Cyber Security กลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงในทั่วโลก! โดยมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ที่ 65,000฿ ซึ่งนอกจากผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังท้าทายศักยภาพที่มีตลอดเวลา

.

อ้างอิงจากข้อมูลของ Cyber Ventures พบว่าจะมีตำแหน่งงาน 3.5 ล้านตำแหน่งที่ว่างสำหรับ ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง Cyber’ ในปี 2022 เนื่องจากความคลั่งไคล้ในโลก Cyber ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยม และองค์กรต่างๆ ก็มีเป้าหมายที่จะป้องกันการสูญเสียข้อมูล & ให้ความสำคัญด้าน ‘Security’ และต้องการบุคลากรที่มากประสบการณ์เป็นจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน !!

.

ซึ่งถ้าคุณเองอยากก้าวสู่การเป็น Cyber Security ที่มีคุณภาพ การเติมเต็มทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ดี มีมาตรฐานและถูกต้องเหมาะสม ย่อมช่วยให้เตรียมตัวได้ถูกทางก่อนใครอย่างแน่นอน

.

CompTIA S+ >> Certificate ระดับสากลจาก CompTIA ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยระดับพื้นฐานของระบบ Network, Application & Operating System เพื่อสร้างมาตรฐานของบุคลากรด้าน ‘Security’ ให้มีความทัดเทียมในระดับสากล โดยเนื้อหา จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นด้าน Cyber Security ดังนี้

1. หลักพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยด้าน IT (CIA)

2. ทำความรู้จักกับภัยคุกคาม (Threat) และช่องโหว่ (Vulnerability)

3. เครื่องมือที่ผู้บุกรุกใช้ในการโจมตีระบบ (Technologies & Tools)

4. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk) & ภัยคุกคามต่างๆ (Malware) เพื่อตอบสนองต่อการ “ถูกละเมิดข้อมูล” (Data Breach)

5. เทคโนโลยีการเข้ารหัส (Cryptography)

6. การกำหนดรหัสผ่าน (Password)

7. การทำ Lab เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และนำสิ่งที่ได้ไปใช้ในการทำงานจริง

.

เหมาะสำหรับ

1. System Engineer, Network Engineer, IT Auditor,IT Manager, Network Manager, IT Project Manager ที่ต้องการปูพื้นฐานด้าน “Basic Security” อย่างครอบคลุม

2. ผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถด้วยใบรับรอง CompTIA Security+ เพื่อต่อยอดความรู้และเทคนิคด้าน Security สู่การปฏิบัติงานหรือสอบใบรับรองระดับที่สูงขึ้น

.

การวางแผนเพื่อดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีและมาตรฐาน จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า … ธุรกิจ & องค์กรจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีสะดุด!

.

สำหรับลูกค้าที่สนใจ NTC เปิดอบรมหลักสูตร CompTIA Security+

วันที่อบรม: 12-16 Jun 23  (5 วัน)

ราคารวมสอบ: 42,300฿ (ไม่รวม VAT7%)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Email: support@trainingcenter.co.th

Line@: @NTC-LINE

Tel: 083-779-7732

Website : www.trainingcenter.co.th

CompTIA Certified, Data Breach, CompTIA Security Plus
8d8d2115e6478d530ade7227eece5598953457fb
Organized by
Network Training Center