Education

สัมมนา คนไทยฉลาดการเงิน รุ่น 19

06f61572272b8f07ab41431dd219253820d0ce95
สัมมนา คนไทยฉลาดการเงิน รุ่น 19

สัมมนา คนไทยฉลาดการเงิน รุ่น 19


วันที่ 25-26 มีนาคม​ 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา


หลักสูตรคนไทยฉลาดการเงิน เป็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มุ่งเน้นการสร้างแผนการเงินอย่างง่ายและเฉพาะตัวสำหรับผู้เข้าอบรมแต่ละคน ครอบคลุมในทุกมิติที่จะทำให้คุณมีความสุขทางการเงินมากขึ้น

หลักการและเหตุผล

ทักษะทางการเงิน (MONEY SKILL) เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่กลับเป็นความรู้ที่ไม่มีการสอนกันในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทางทีมงานคนไทยฉลาดการเงินจึงรวบรวมวิชาทางการเงินที่สำคัญมาย่อยและเรียบเรียงใหม่ สื่อสารในแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จบสายการเงินมาก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ภายใต้หลักคิด MONEY FITNESS อันประกอบไปด้วย

สภาพคล่องดี 
ปลอดหนี้จน 
พร้อมชนความเสี่ยง 
มีเสบียงสำรอง 
สอดคล้องเกณฑ์ภาษี 
บั้นปลายมีทุนเกษียณ


ด้วยหวังให้คนไทยสามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินได้ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักและเข้าใจชีวิตและความต้องการของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

เนื้อหาหลักสูตร


1) ทบทวนความรู้ทางการเงิน

- การจัดทำงบการเงิน และการบริหารสภาพคล่อง
- การจัดการหนี้สิน
- การวิเคราะห์และวางแผนจัดการความเสี่ยง
- การวางแผนประกันภัย
- การบริหารเงินออม และเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
- การวางแผนภาษี
- การวางแผนเกษียณรวย

2) การจัดทำแผนการเงิน (MY MONEY PLAN)

จัดทำแผนการเงินที่ครอบคลุมประเด็นทางการเงินทั้งหมดที่เป็นของตัวผู้สัมมนาเอง ภายใต้คำแนะนำของทีมวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนานำไปใช้หลังจบคอร์สได้ทันที


สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนเข้าสัมมนา (PREREQUSITE)


ศึกษาวิดีโอบันทึกการสัมมนา MONEY LITERACY และจัดทำงบการเงิน 
(เข้าชมวิดีโอได้ที่ www.youtube.com/c/มูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน)

ระยะเวลาเรียน

2 วัน  เวลา   09.00-17.00 น.
ค่าใช้จ่าย 1,500.- บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร)

ทีมงานวิทยากร

1) จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (The Money Coach)
โค้ชการเงิน (Money Coach)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด และบริษัท เดอะ มันนีโค้ช จำกัด
นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการศึกษา
นักเขียนหนังสือการเงินการลงทุน ผลงานได้แก่ เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน, MONEY 101, MONEY FITNESS, วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง, เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงิน, เกมเศรษฐี, 52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน และคนไทยฉลาดการเงิน
ผลงานแปลและบรรณาธิการ: เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ (Automatic Millionaire) พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) เงินสี่ด้าน และซีรีย์พ่อรวยสอนลูกทั้งหมด, เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี (Millionaire Fastlane)
อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน 
ติดตามผลงานได้ที่ www.moneycoach.co.th  และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/moneycoach4thai

2) ถนอม เกตุเอม (Taxbugnoms)
บล็อกเกอร์ด้านการเงินและภาษีที่มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คน
บรรณาธิการบริหารเว็ปไซต์ AomMoney.com
วิทยากรด้านภาษีและบัญชี
ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อาจารย์พิเศษวิชาการบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เขียนหนังสือการเงินและภาษี มีผลงานดังนี้
o เงินน้อยก็รวยได้
o ตัดภาษีมีเงินออม TAXBugnoms ช่วยได้
o ซวยจนรู้ สู้จนรวย
o รวยด้วยภาษี ใครๆก็ทำได้
o Personal Finance เรื่องเงินเรื่องง่าย
o ลดภาษีนิติบุคคล (ไม่ยาก)
ติดตามผลงานได้ที่.. TAX.Bugnoms.comwww.AomMoney.com/TAXBugnoms และเฟสบุ๊ค Facebook.com/TAXBugnoms

3) ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (A-Academy)
นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ก่อตั้งและวิทยากรประจำเว็บไซต์ A-Academy
เว็บไซต์ที่ส่งเสริมให้คนไทย “เรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเฉพาะเรื่องเงิน
ผ่านบทเรียนบน YouTube ที่มีผู้เข้าชมกว่าปีละ 10 ล้านนาที
ผู้แต่งร่วมหนังสือ “จัดทัพลงทุน ตอนรวยแบบอัตโนมัติ”
วิทยากรหลักสูตร CFP และ Asset Allocation สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ติดตามผลงานได้ที่ www.a-academy.net และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/a.academy.th

4) น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท คลินิกกองทุน)
“จากนายสัตวแพทย์ สู่ผู้วิเคราะห์กองทุนรวม” เจ้าของผลงานเขียนด้านการลงทุนในกองทุน  ภายใต้ชื่อ “หมอนัท คลินิกกองทุน” ผู้ปลุกกระแสการลงทุนในกองทุนรวมใหักับคนรุ่นใหม่
วิทยากรรับเชิญในวิชาการเงินของ โครงการ Executive MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรหลักสูตร CFP Module 2 ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
วิทยากรรับเชิญด้านการลงทุนในกองทุนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักเขียนประจำเว็บไซต์ AomMoney.com, คอลัมน์ Fund Clinic ของโพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ Finnomena.com
ที่ปรึกษาด้านสื่อออนไลน์ - มติชนออนไลน์, รายการรวยหุ้น รวยลงทุน
ผู้ร่วมก่อตั้ง Start-up ด้านการเงินหลาย ๆ แห่ง เช่น Treasurist, itax และ Finnomena
อดีตเคยทำงานในฝ่ายวิเคราะห์กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียน และวิทยากรับเชิญของมหาวิทยาลัย-บริษัทเอกชน และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ และมีความฝันว่าอยากให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดีด้วยกองทุนรวม
ผลงานหนังสือ
รวยด้วยกองทุนใคร ๆ ก็ทำได้
ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน
รวยหุ้นได้ ไม่ต้องลงทุนเอง
กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ
ติดตามผลงานได้ที่ http://www.aommoney.com/docternut#gs.wl6gbls และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/fundclinic/

5) ศิวัตม์ สิงหสุตกร (Insuranger)

• ที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินอิสระ
• ที่ปรึกษาประกันชีวิตและประกันภัยส่วนบุคคล
• นักเขียนและวิทยากรเรื่องการวางแผนการเงินและวางแผนประกัน ประจำเว็บไซต์ aommoney.com ในนาม Insuranger
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด บริษัทฟินเทคด้านการให้คำแนะนำวางแผนประกันชีวิตและประกันภัยในระบบดิจิตอล
• หนึ่งในทีมบริหาร iTAX ฟินเทคด้านที่ปรึกษาด้านภาษีส่วนบุคคล ในส่วนระบบประกันชีวิต
• ติดตามผลงานได้ที่ www.aommoney.com/insuranger 
และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/easyfinplanning

Tickets

No Tickets Available

7099e32b721f3f3bb398602d2c90d38572773b5e
Organized by
Money Coach