Sports

Hug KHAOYAI Running into the country

12 Mar 2017 at 05:00 - 10:00
Coffee in the graden เขาใหญ่
Hug  Khaoyai running into the countryโคงสุท้ายสายวิ่ง เชิญประลองคะ ทุกๆระยะวิ่ง และทุกๆรุ่นอายุ มีถ้วยรางวัล ที่1-3 พิเศษ สำหรับผู้เข้าเส้นชัย
รุ่นระยะทาง 21.9 กิโลเมตร สำหรับผู้เข้าเส้นชัยคนแรกรับถ้วยรางวัลของ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี.
สามารถมารับเสื้อได้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 พร้อมหลักฐานการสมัคร

***ตั้งแต่เวลา 9.00 น - 21.00 น

***ที่ร้านคอฟฟี่อินเดอะการ์เด้นส์
บัตรราคา1. ค่าสมัคร ระยะทางวิ่ง 5.9 กม. คนละ 400.- พร้อมเสื้อแข่งขัน
2. ค่าสมัคร ระยะทางวิ่ง 10.9 กม. คนละ 500.- พร้อมเสื้อแข่งขัน
3. ค่าสมัคร ระยะทางวิ่ง 21.9 กม. คนละ 600. -พร้อมเสื้อแข่งขัน


....................


Tickets

No Tickets Available

16422873 469747296482229 4910000646851266108 o
Organized by
Green life concert