Education

HUBBA-TO Marble Hand-Building Workshop with Elsa & Hero

5634385a7797cc45cb1044719944c6a89e641de0
HUBBA-TO Marble Hand-Building Workshop with Elsa & Hero

Ceramic Marble Workshop with Elsa & Hero
สร้างลวดลายสุดละมุน ลงบนชิ้นงานเซรามิกที่ปั้นเองกับมือ! มาสนุกไปกับการดีไซน์ผลงานเซรามิกเป็นรูปทรงตามใจด้วยเทคนิค 'Hand-Building' และการลงสีแบบ Marble กับ 'Elza + Hero' คู่หูศิลปินรุ่นใหม่

เป็นเจ้าของชิ้นงานที่ไม่ซ้ำใคร...ไม่ว่าจะเก็บไว้ใช้ หรือมอบให้คนพิเศษเป็นของขวัญก็แฮปปี้ :)

วันที่ : 19 มีนาคม 2560
เวลา : 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ : HUBBA-TO

ราคาเพียง 1,790 บาท
รับจำนวนจำกัดเพียง 6 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและได้ที่ 
Email : hubba-to@hubbathailand.com 
Tel. : 02-118-0839

-------------

หมายเหตุ
HUBBA-TO ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

0443b817ebd3b447dab62e10ab7de73ec97ab55d
Organized by
HUBBA-TO