เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

Banner event pop

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ

สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย”

และประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
Multifunction hall | C ASEAN | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 เปิดทดลองเล่นบอร์ดเกม  

13.00 – 13.30              ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.30 – 16.30              ช่วงนำเสนอบอร์ดเกม ให้กรรมการและผู้สนใจทดลองเล่น

ช่วงที่ 2 เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”

16.30 - 16.45              กล่าวเปิดงาน – กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ
                                    “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”
                                    และ กิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

                                    โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
                                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

16.45 - 17.00              เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”
                                    โดย กองบรรณาธิการ

17.00 - 17.15              TDRI Talk 1: ระบบการเมืองแบบเปิด จะลดคอร์รัปชันได้อย่างไร
                                    โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
                                    ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

17.15 - 17.30              TDRI Talk 2: กลไกความรับผิดชอบ จะแก้โจทย์สมการคอร์รัปชันได้อย่างไร 
                                    โดย คุณอธิคม คุณาวุฒิ  
                                    บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Way

17.30 - 17.45              TDRI Talk 3: คนรุ่นใหม่พร้อมจะหยุดยั้งหรือจะปล่อยไป
                                   
    บทเรียนจาก Corrupt the game
                                    โดย คุณพัชราภรณ์ ปันสุวรรณ และ คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา
                                    ผู้สร้างสรรค์
Corrupt The Game / บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

17.45 - 18.20              แนะนำรายละเอียดบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน 7 เกม ที่เข้ารอบสุดท้าย 

18.20 - 18.30              ประกาศผล และมอบรางวัลเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Event logo

Thailand Development Research Institute (TDRI)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2 อีเมล์: kmteam@tdri.or.th


Need Help?

Visit Help Center