Intro to react

Intro to React

ฟรี สำหรับนิสิตนักศึกษา 1 วันที่จะทำให้น้อง ๆได้เข้าใจภาพรวมของ React ว่าทำไมถึงได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

เวลา 9:00 - 17:00 น.

ณ.อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 37 (ติด BTS พญาไท)

หมายเหตุ นำ Notebook ส่วนตัวมาเอง

ความรู้ที่ควรมี

- มีความรู้เรื่องการพัฒนาเว็บด้วย HTML/CSS/JavaScript

- มีความรู้เรื่อง OOP (Object Oriented Programming)

หมายเหตุ

คอร์สนี้เข้าร่วมโครงการ UnlockedCoding ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ฟรีให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา


Tickets

No Tickets Available!

05

CodeSheep

Geek tutors for developers

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.