Education

Intro to React

Poster placeholder
Intro to React

Intro to React

ฟรี สำหรับนิสิตนักศึกษา 1 วันที่จะทำให้น้อง ๆได้เข้าใจภาพรวมของ React ว่าทำไมถึงได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

เวลา 9:00 - 17:00 น.

ณ.อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 37 (ติด BTS พญาไท)

หมายเหตุ นำ Notebook ส่วนตัวมาเอง

ความรู้ที่ควรมี

- มีความรู้เรื่องการพัฒนาเว็บด้วย HTML/CSS/JavaScript

- มีความรู้เรื่อง OOP (Object Oriented Programming)

หมายเหตุ

คอร์สนี้เข้าร่วมโครงการ UnlockedCoding ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ฟรีให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

Tickets

No Tickets Available

499e5c9b6fb6a5844c621b9359e91ef69d582dc0
Organized by
CodeSheep