Education

YSetter Hackathon

C3bdde92e0832929c7d8a8031e2fd6b63c11bd2c
YSetter Hackathon

YSetter Hackathon

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ ร่วมเข้าแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น เชิงสร้างสรรค์ ด้วยโจทย์ "ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น 10 เท่า"

โดยรวมกลุ่ม หรือ จะมาเดี่ยว เข้าร่วมคัดเลือกสัมภาษณ์รอบแรก เพื่อเข้าแข่งรอบสุดท้าย โดยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมี ดังนี้

กรอกข้อมูลในระบบ อีเวนต์ป๊อบ

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น

2. นำเสนอโครงการที่จะอยากพัฒนา ที่มาและเหตุผลของโครงการ

3. นำเสนอผลงานที่เคยทำหรือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกคุณเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้นัดสัมภาษณ์เวลาและสถานที่ โดยกำหนดการสัมภาษณ์อยู่ระหว่าง วันที่ 11 -22 มีค 2560

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา สร้างโอกาส เพื่อพบปะ ช่วยเหลือกัน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และสร้างร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

2. ให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส ค้นหาตัวเองเจอ ว่าเจองานที่ใช่หรือไม่

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน

4. นำเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มาใช้ในเชิงสร้างสรรค์

5. สร้างการรับรู้ กระบวนการทำงานในสายพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้บุคคลทั่วไปรับรู้และเข้าใจมากขึ้น

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

1. เรียนรู้จากกลุ่มคนทำงานในสายวิชาชีพพัฒนาซอฟแวร์ และเข้าถึงแหล่งความรู้จากผู้มีประสบการณ์

2. โอกาสได้ฝึกงานจริง เผชิญสถานะการณ์จริง ทำงานกับผู้มีประสบการณ์ และโอกาสได้งานรองรับตั้งแต่เรียนอยู่

3. เจอเพื่อนใหม่ 

4. เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

5. ไอเดียที่น่าสนใจมีโอกาสได้รับการต่อยอด หรือลงทุนจากนักลงทุน

สถานที่จัดงาน
บริษัท 3DS Interactive Co.,Ltd

https://goo.gl/nndqZa

ปิดรับสมัคร 22 มีค 2560 24:00

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 26 มีค 2560 ทางเพจ https://www.facebook.com/ysetterreality/

มาสัมผัสประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบไม่หลับไม่นอนกัน 3 วัน 2 คืน
Tickets

No Tickets Available

424f7701ea701aea8676e2a0f8cd5f8cec185c47
Organized by
ขาเดฟ