โค้ดชิวๆ Secure The Web Thailand

Bootcamp4

โค้ดชิว ๆ Secure The Web Thailand

รายละเอียด 
วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 - 18:00 น.

สถานที่
Launch pad อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 1 

กำหนดการ

15:00 - 15:30 น.  ลงทะเบียน

15:30 - 16:20 น. "HTTPS นั้นสำคัญไฉน" โดย ปัญจมพงศ์  เสริมสวัสศรี CTO TakeMeTour & Google Developer Expert

16:20 - 17:10 น. "มาปรับเว็บเซอร์เวอร์จาก HTTP เป็น HTTPS ด้วย Let's Encrypt กันเถอะ" โดย อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา, AiPEN & สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

17:10 - 18:00 น. "ทำอย่างไรให้ได้ SSL ระดับ A+" โดย ศินวัชร แจ่มใส, Head of Infrastructure, TARAD.com


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Contest   programmer logo   eventpop

Thai Programmer Association

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย


Need Help?

Visit Help Center