Education

Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย TAM:DA PLAY โดย ธนวัต มณีนาวา เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ)

B5c5c570c32d6f5dcab0574ba5dd6fb87beb116d
Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย TAM:DA PLAY โดย ธนวัต มณีนาวา เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ)

Creative Network Sharing by Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”   
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ 

การบรรยาย TAM:DA PLAY โดย ธนวัต มณีนาวา เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ)

เวลา     : วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 / เวลา 13.30 - 15.00 น.
สถานที่  : The Rabbit Hub 69/10 ซอย โครงการปทุมวันรีสอร์ท ถนน พญาไทเดินจากสถานีรถไฟฟ้า
             พญาไท 250 เมตร ทางออก 2

    เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อวัสดุ สิ่งของ ใกล้ๆ ตัว พลิกแพลงหน้าที่ให้เป็นของอีกอย่างหนึ่งด้วย
ความสนุก โดย ธนวัต มณีนาวา เจ้าของแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ)

        ตัวหนีบเสื้อคือที่จับหลอดดูดน้ำ
        ไม้แขวนเสื้อที่จริงแล้วมันเอาไว้จับแก้วน้ำต่างหาก
        หรือจริงๆ อะไรก็สามารถกลายเป็นโคมไฟสุดหรู ทั้งก้านลูกโป่ง ที่รองไหล่ในเสื้อ หรือแม้แต่
แปรงสีฟัน
        เราขอท้าทายเหล่านักสังเกตและผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมสนุกในกิจกรรมที่จะเปลี่ยนมุมมอง
วัสดุสิ่งของใกล้ตัวให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ หรืองานศิลปะที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ไปกับคุณเป๋ ธนวัต
มณีนาวา จากแบรนด์ TAM:DA (ทำดะ) ลองพลิกแพลงหน้าที่ของวัสดุที่คุ้นเคย ให้กลายเป็นของอีก
อย่างหนึ่งจากการใช้มุมมองเรื่องตลกขบขัน และความสนุกสนาน บางทีหลังจากนี้คุณอาจจะมองปลั๊ก
ไฟที่อยู่ในบ้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

กำหนดการ
13.00 - 13.30 ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 พูดคุย แนะนำเกี่ยวกับ TAM:DA
14.00 - 14.30 Workshop พวงกุญแจจากปลั๊กไฟ
14.30 - 15.00 สนุกกับวัสดุรอบตัว

รับจำนวน 20 ที่นั่ง
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที
2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย
3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลได้ที่:
ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 ต่อ 213, 214 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.30 น. (วัน
จันทร์ -วันศุกร์)

Tickets

No Tickets Available

17a564c2c6bc12b0f43116946770c3a1fce71234
Organized by
Thailand Creative and Design Center