Education

Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย "เติมคำตอบที่ถูกต้องของ Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือกระบวนการออกแบบ" โดย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักออกแบบบริการและนักวิจัยด้านการออกแบบ จากบริษัท Contextual

905a1bf29b47d37525e20327f2556d7f70334a59
Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย "เติมคำตอบที่ถูกต้องของ Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือกระบวนการออกแบบ" โดย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักออกแบบบริการและนักวิจัยด้านการออกแบบ จากบริษัท Contextual

Creative Network Sharing by Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”   
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ

การบรรยาย "เติมคำตอบที่ถูกต้องของ Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือกระบวนการออกแบบ" โดย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักออกแบบบริการและนักวิจัยด้านการออกแบบ จากบริษัท Contextual

วัน / เวลา        วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 / เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่            Muchroom ซอยประดิพัทธ์ 23


รายละเอียดกิจกรรม

                    Business Model Canvas คือเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนธุรกิจ เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมและโครงสร้างของกิจการของตน เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ในโครงสร้างธุรกิจ และยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละธุรกิจ รวมถึงเป็นแผนสำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสำหรับการลงทุนในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยองค์ประกอบของ Business Model Canvas นั้น ประกอบด้วย 9 หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่น Value Proposition (สิ่งที่ธุรกิจเสนอให้ผู้ใช้) และ Cost Structures (โครงสร้างของต้นทุน) เป็นต้น

                    Business Model Canvas อาจเป็นเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจบ้างแล้วว่าคืออะไร และสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่เมื่อลองสังเกตดูอย่างถี่ถ้วนจะพบความจริงว่า Business Model Canvas ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิผลที่ดีเพียงพอ เพราะผู้ประกอบการไม่สามารถนำสิ่งที่ถูกกรอกลงไปในแผนมาใช้ประโยชน์กับกิจการของตนได้อย่างอัตโนมัติ หรือแสดงให้เห็นถึงความเฉพาะตัวในแต่ละธุรกิจได้ ซึ่งปัจจัยหลักคือ การที่ผู้ใช้เครื่องมือยังไม่มีความเข้าใจในคำถาม และรายละเอียดในแต่ละส่วนที่จะต้องใส่คำตอบลงไปอย่างแท้จริง เช่น การกำหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายนั้น เราสามารถใช้การเขียนอธิบายผู้ใช้จำลอง (Persona) แทนการใส่ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ หรือเพศของกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นต้น

                    ขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยาย ที่จะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจรายละเอียดในการใส่คำตอบแต่ละส่วนของการสร้างแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas โดยนำเอาเครื่องมือทางการออกแบบต่างๆ มาช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจคำถาม และมองเห็นคำตอบในแต่ละส่วนได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อตามหามูลค่าหลักที่แท้จริงของธุรกิจคุณ


รับจำนวน 30 คน


ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ

1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที

2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย

3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามข้อมูลได้ที่

ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 ต่อ 213, 214 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.30 น. (วันจันทร์ -วันศุกร์)

Tickets

No Tickets Available

D805f513773a2c1d900064919679d04a1c169f1f
Organized by
Thailand Creative and Design Center