Csh context muchroom banner

Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย "เติมคำตอบที่ถูกต้องของ Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือกระบวนการออกแบบ" โดย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักออกแบบบริการและนักวิจัยด้านการออกแบบ จากบริษัท Contextual

01 April 2017 at 10:00 - 12:00
Muchroom ซอยประดิพัทธ์ 23

Creative Network Sharing by Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”   
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ

การบรรยาย "เติมคำตอบที่ถูกต้องของ Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือกระบวนการออกแบบ" โดย ขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักออกแบบบริการและนักวิจัยด้านการออกแบบ จากบริษัท Contextual

วัน / เวลา        วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 / เวลา 10.00 - 12.00 น.

สถานที่            Muchroom ซอยประดิพัทธ์ 23


รายละเอียดกิจกรรม

                    Business Model Canvas คือเครื่องมือสำหรับการสร้างแผนธุรกิจ เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมและโครงสร้างของกิจการของตน เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ในโครงสร้างธุรกิจ และยังแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละธุรกิจ รวมถึงเป็นแผนสำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสำหรับการลงทุนในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยองค์ประกอบของ Business Model Canvas นั้น ประกอบด้วย 9 หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่น Value Proposition (สิ่งที่ธุรกิจเสนอให้ผู้ใช้) และ Cost Structures (โครงสร้างของต้นทุน) เป็นต้น

                    Business Model Canvas อาจเป็นเครื่องมือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจบ้างแล้วว่าคืออะไร และสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่เมื่อลองสังเกตดูอย่างถี่ถ้วนจะพบความจริงว่า Business Model Canvas ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิผลที่ดีเพียงพอ เพราะผู้ประกอบการไม่สามารถนำสิ่งที่ถูกกรอกลงไปในแผนมาใช้ประโยชน์กับกิจการของตนได้อย่างอัตโนมัติ หรือแสดงให้เห็นถึงความเฉพาะตัวในแต่ละธุรกิจได้ ซึ่งปัจจัยหลักคือ การที่ผู้ใช้เครื่องมือยังไม่มีความเข้าใจในคำถาม และรายละเอียดในแต่ละส่วนที่จะต้องใส่คำตอบลงไปอย่างแท้จริง เช่น การกำหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายนั้น เราสามารถใช้การเขียนอธิบายผู้ใช้จำลอง (Persona) แทนการใส่ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ หรือเพศของกลุ่มเป้าหมายได้ เป็นต้น

                    ขอเชิญชวนเจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยาย ที่จะชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจรายละเอียดในการใส่คำตอบแต่ละส่วนของการสร้างแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas โดยนำเอาเครื่องมือทางการออกแบบต่างๆ มาช่วยทำให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจคำถาม และมองเห็นคำตอบในแต่ละส่วนได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อตามหามูลค่าหลักที่แท้จริงของธุรกิจคุณ


รับจำนวน 30 คน


ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ

1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที

2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย

3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามข้อมูลได้ที่

ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 ต่อ 213, 214 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.30 น. (วันจันทร์ -วันศุกร์)


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.