Education

AI Meetup #3 - AI First!

8e69db1af07c9f7fb45f0265a4800a5f2292f4a2
AI Meetup #3 - AI First!


AI Meetup#3: AI First!


ในโลก ‘Disruptive company’ AI คือไม้เด็ดในการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน ที่สร้างโอกาสทิ้งห่างคู่แข่งมากขึ้น ดังคำกล่าวของ Sundar Pichai ผู้บริหาร Google ที่ว่า “เรากำลังปรับเปลี่ยนจากยุค Mobile-first ไปสู่ยุค AI-first”

ทว่าไม่ใช่แค่ Startup เท่านั้น ที่ AI มีบทบาทสำคัญ แต่ยังเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและธุรกิจมากขึ้นทุกวัน!
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี AI และไอเดียเด็ดๆ จากผู้มีประสบการณ์พัฒนา AI ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และเล็กมากอย่าง Startup พร้อมต่อยอดและเชื่อมโยงไอเดียเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่ง หรือสร้างธุรกิจใหม่ให้เติบโต

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ยุค AI-first อย่างถูกเวลา
ถึงเวลาแล้วกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใครรู้ก่อนได้เปรียบ!


Meetup นี้เหมาะสำหรับ
•ผู้ที่สนใจด้านการประยุกต์ใช้งาน AI
•ผู้ที่กำลังค้นหาไอเดียเจ๋งๆ เพื่อทำ Tech Startup
•บุคลากรจากภาคธุรกิจที่สนใจใช้งาน AI
•Startup founders
•Digital Marketer
•Software Developer
Outline (Talk in Thai):
Time: 18:30-21:00
•AI-first and why now?
•AI backgrounds
•Emerging AI applications
•Sharing AI ideas for startups

เกี่ยวกับผู้พูด:
1. ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย
CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท SYNAPES (Thailand) จำกัด (ให้บริการด้าน cognitive computation and machine learning)
สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประสบการณ์ทำงานวิจัยด้าน Applied Artificial Intelligence ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ The University of Tennessee, USA และ The University of Hong Kong มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI มากกว่า 20 ฉบับ และเป็นผู้พิจารณาวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ดร.ชาญวิทย์ ได้ร่วมก่อตั้ง Facebook fanpage ‘AI มหาชน’ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี AI ให้คนไทยเกิดไอเดียต่อยอด และแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล

2. ดร.วโรดม คำแผ่นชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผลงานวิจัยและความสนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ home & building automation, internet of things, multi-agent systems, machine learning, data analytics, และ smart grid ในระหว่างศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.วโรดม ได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลงานวิจัยในด้านการพัฒนา IoT ซอฟท์แวร์แพลทฟอร์มเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของอาคารอัจฉริยะ จากกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy) และได้มีโอกาสทำงานเป็น software development engineer กับบริษัท Samsung SmartThings ที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนา smart applications สำหรับบ้านอัจฉริยะ
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
1. ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนา internet of things แพลทฟอร์มสำหรับอาคารอัจฉริยะ ที่มีชื่อว่า Building Energy Management Open Source Software (BEMOSS) ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy)
2. ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนา application ระหว่าง new-hired developers บนแพลทฟอร์มของ Samsung SmartThings ที่จัดขึ้นที่ Palo Alto, California ประเทศสหรัฐอเมริกา

Tickets

No Tickets Available

074e5e31402b239ba8fad37dd8f8a06f8bf4f0f2
Organized by
HUBBA Coworking Space