Jpg20190703 5975 1h6kphm
Education

Starup with Crowdfunding @Bangkok รอบเสริม!!!

เริ่มต้น Creative Startup จุดประกายสินค้าไอเดียของคุณด้วย Crowdfunding แม้ไม่มีเงินทุน

สัมมนา & workshop "Startup with crowdfunding" by DreamDriveProject.com รอบพิเศษ!!

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เนื้อหา

Crowdfunding คืออะไร แล้วจะทำเงินกับ Crowdfunding ได้อย่างไร?

ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในโปรเจค Crowdfunding?

Workshop การเขียนโปรเจค Crowdfunding


วันจัดงาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2558


เวลา

13.00 น. - 16.30 น (ลงทะเบียน 12.30 - 13.00 น. ให้สิทธิ์ผู้มาลงทะเบียนร่วมงานก่อน)


สถานที่จัดงาน

Pinn Creative Space  ชั้น 2 The Shoppes Rama9Tickets

No Tickets Available

Dreamdrive logo
Organize by
DreamDriveProject