000

Gurugunza 24 Show #1

21 May 2017 at 13:00 - 17:00


Tickets

No Tickets Available!

000

Gurugunza 24 Show #1

เป็นการ Talk Show ผสมมินิคอนเสิร์ตครั้งแรก และเป็นงานแรกอย่างเป็นทางการของสถานี บัตรราคา 500 บาททุกที่นั่ง ขอย้ำมีแค่ 30 ที่นั่งนะครับ

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.