ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยการลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา


ASA Film

Introduction

Film is a great medium for showing architecture. It can not only explore places and spaces by showing them from different angles, in motion or zooming in on details but unlike photography it is able to capture human interaction with architecture.

The aim of Asa Film seminar is to take full advantage of this ability by introducing thought provoking films on architecturally relevant topics. Architecture for Humanity, Micro Dwelling and Architecture of Alienation are titles of respective screening sessions, each to be followed by a panel discussion among Thai and foreign architects and scholars whose work and experience in Thailand relates to the subject of preceding film.


รายละเอียด

http://www.asaforum.org/asaseminar2017

ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยการลงทะเบียนหน้าห้องสัมมนา

Tickets

No Tickets Available

Web logo new
Organized by
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์