5 01

Dream Day เข็มทิศ พิชิตฝัน


ประกาศเลื่อนงาน Dream Day "เข็มทิศ พิชิตฝัน"


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงาน Dream Day "เข็มทิศ พิชิตฝัน"

เนื่องจากทางผู้จัดงานได้มีการประกาศ เลื่อนงาน Dream Day "เข็มทิศ พิชิตฝัน"  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นี้

เพราะผู้จัดงานต้องการปรับปรุงให้งานสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่

ทางผู้จัดงานจึงขออนุญาตทำการคืนเงินให้กับลูกค้าทุกท่านทุกรายการ  

โดยทางผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบัตรสัมมนาเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ทางทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อทำการคืนเงินให้กับทุกท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0633868673 , 0633868676
ไลน์ @dreamdayView Tickets
Date
25 June 2017 at 09:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนน พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Organized by

Untitled 1
Sundance Group (Thailand)

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Untitled 1

Sundance Group (Thailand)

Call

0633868673 , 0633868676

Line

@dreamday

Having trouble purchasing ticket? View Help Center