Education

Dream Day เข็มทิศ พิชิตฝัน

717607d51d3ec42fa9dae4c698af595eb5e333e0
Dream Day เข็มทิศ พิชิตฝัน


ประกาศเลื่อนงาน Dream Day "เข็มทิศ พิชิตฝัน"


ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงาน Dream Day "เข็มทิศ พิชิตฝัน"

เนื่องจากทางผู้จัดงานได้มีการประกาศ เลื่อนงาน Dream Day "เข็มทิศ พิชิตฝัน"  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 นี้

เพราะผู้จัดงานต้องการปรับปรุงให้งานสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่

ทางผู้จัดงานจึงขออนุญาตทำการคืนเงินให้กับลูกค้าทุกท่านทุกรายการ  

โดยทางผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบัตรสัมมนาเข้ามาเรียบร้อยแล้ว
ทางทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อทำการคืนเงินให้กับทุกท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0633868673 , 0633868676
ไลน์ @dreamdayTickets

No Tickets Available

74d63e8e2d6a01bfac615ee274133f7acce9bcb4
Organized by
Sundance Group (Thailand)