Advance banner

80:20, UX Workshop (7-8 Jan)

07 January 2016 09:30 - 08 January 2016 17:00

Course Description

User Experience คือความรู้สึกที่ฝังลงในตัวผู้ใช้เมื่อได้สัมผัสกับเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของบริษัท ในอดีต UX Methodology มักถูกนำไปใช้โดยฝ่ายออกแบบ แต่ปัจจุบันเรา รู้กันดีว่าทุกฝ่ายในบริษัทล้วนมีบทบาทในการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งสิ้น ตัว Workshop จึงออกแบบมาให้เหมาะสำหรับทุกคนในองค์กร ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน

ใน Course UX Workshop เราไม่ได้สอนวิธีที่ทำให้ออกแบบได้สวยงาม แต่เราสอนเทคนิค ที่จะทำให้ Marketing คิดถึงลูกค้าก่อนผลกำไร ทำให้ Developer คิดถึงคนที่จะเอางานไปใช้ เราสอนให้นักออกแบบดึงเอาความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ออกมา เพื่อให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันค้นหาหนทางแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ แทนที่จะพยายามสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เทคนิคในการดึงความในใจของผู้ใช้ออกมา เทคนิคในการออกแบบโปรแกรมโดยตั้งต้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ และ กระบวนการทำงานของ UX (UX Process) โดยผู้เรียนจะได้ ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้

  

Duration:

2 Day (9:30 - 17:00)

Instructor


Apirak Panatkool short profileLinkedIn

Apirak working as UX Coach for Ascend Group (Truemoney, ituremart, weloveshopping). His responsible for transforming everybody there to thinking about UX and design, not just the designers. Apirak also Co-founder of UXinThai the biggest facebooks UX community in Thailand and Co-founder of UX Academy. He loves to see people in difference talent working together and he thinks user experience is the key making it happen.

Who Should Attend:

 • Product Manager, Project Manager, Product Owner
 • Programmer / Developer / QA
 • System Analyst, Business Analyst
 • Designer

Objective

 • ตระหนักถึงความสำคัญของ User eXperience
 • เข้าใจเทคนิคการสื่อสารเพื่อการทำงานทีมโดยมีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลาง
 • เข้าใจความแตกต่างของผู้ใช้ และการกำหนด Persona
 • เข้าใจการออกแบบที่ต่างกันในแต่ละ platform
 • เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและเทคนิคการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้

Schedule

วันที่ 1: UX Tools: ปรับพื้นฐาน และ ทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ

 • ทำความเข้าใจ User eXperience
 • เรียนรู้ Framework ในการเก็บข้อมูลและออกแบบโปรแกรม
 • เรียนรู้เทคนิคการเข้าใจผู้ใช้ผ่านการเขียน User Journey & Blueprint
 • เรียนรู้การสื่อสารผ่าน Wireframe
 • เรียนรู้ความแตกต่างในการออกแบบใน แต่ละ Platform (Desktop vs Web, iOS vs Android)
วันที่ 2: UX Process: เรียนรู้กระบวนต่างๆ ในสายงาน UX และ ทดลองทำจริง

 • ทดลอง Interview ผู้ใช้จริง
 • ทดลองออกแบบโปรแกรมด้วยกระบวนการที่ได้เรียนในวันแรก
 • ทดลองทดสอบกับผู้ใช้จริงผ่านกระบวนการ Usability Test

Location

Ma:D Coworking Space


Payment

6500 บาท สำหรับ Early bird และ 8500 บาท สำหรับ Regular 
(รวมค่าอาหารกลางวัน ขนม และ อุปกรณ์สำหรับ Workshop 2 วัน) 
สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคารในขั้นตอน Payment
ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ apirakb@gmail.com หรือ 081-4033320 หรือ 083-2360009

ส่วนลด

ถ้าจองล่วงหน้า 1 เดือน สามารถใช้ รหัส  "EARLYBIRD" เป็นส่วนลดในการลงทะเบียนได้ 2,000 บาท


Tickets

Do you have promotional code for this event?

No Tickets Available!

256x256

UXA Co., Ltd

เราเชื่อว่าโปรแกรมที่ดีเริ่มที่ผู้ใช้ ที่ UXA (UX Academy) เราพาให้เห็นจริงๆ ว่าการคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ก่อนสิ่งอื่น จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ ลดระยะเวลาในการพัฒนา และสุดท้ายจะทำให้ผู้ใช้รักโปรแกรมของเรา

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.