งานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2560-2561 (นย.พนิตา เตละวาณิชย์)

Card p aey 851x400

                   

                                 SamutSakhon Rotary Club

                                     Kindly invite to attend 

          2017-2018 Club President and Club administration staffs

                                on the 1st of June 2017

                          at Talay Thai Market Auditorium

                                  SamutSakhon Province


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo smk

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร

สโมสรโรตารี สมุทรสาคร เป็น องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยไม่แสวงหาผลกำไร

+66814902442

Need Help?

Visit Help Center