Essential Content Marketing 2.0 #JUN2017

Essential content top

คอร์สอบรมและ Workshop การทำ Content Marketing โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ แนวคิดที่จำเป็นต้องรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำการสื่อสารการตลาดรวมทั้งบริหารจัดการคอนเทนต์ในสื่อของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย

  • Content Marketing เบื้องต้น
  • เรื่องควรรู้ในการทำคอนเทนต์บนออนไลน์
  • แนวทางในการออกแบบคอนเทนต์
  • Workshop การทำ Content Strategy
  • การทำ Content Optimization ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ทฤษฏีควรรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์
  • กรณีศึกษาในการทำคอนเทนต์ของแบรนด์ต่างๆ

รูปแบบการอบรม: บรรยาย + เวิร์คช้อป

ระยะเวลาอบรม: 2 วันเต็ม | 10.00น. - 16.30น.

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรมตลอดสองวัน


ผู้สอน: ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารการตลาดดิจิทัลในบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

อดีตผู้บริหารในดิจิทัลเอเยนซี่ที่ทำงานให้กับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 40 แบรนด์

อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดดิจิทัลหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ณ ขณะนี้

เจ้าของบล็อกและเพจ nuttaptuch.com - บล็อกการตลาดที่มีคนติดตามมากกว่า 240,000 คนบน Facebook

คอลัมน์นิสต์ในเว็บไซต์ a day และ Thairath

โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการ DigiLife ทาง Nation TV

ประสบการการบรรยายการตลาดดิจิทัลมากกว่า 5 ปี ทั้งแบบ in-house training และ public training มากกว่า 50 ครั้ง

ดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ nuttaputch.com และ Facebook Page

หมายเหตุ: หากต้องการชำระค่าอบรมในนามนิติบุคคล สามารถติดต่อเรื่องการใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงินได้ที่ info@dots-consultancy.com 

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo black

dots consultancy

dots consultancy is a training & consulting company. We organize the trainings / seminars in Digital Marketing, Content Marketing, Digital Transformation.


Need Help?

Visit Help Center