E

Workshop for KKU STARTUP : Computer Workshop Mean

01 July 2017 08:30 - 02 July 2017 17:00

  Workshop for KKU STARTUP 

Computer Workshop Mean

จัมป์ สเปซ จำกัดได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Mini Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  Startup Thailand Academy ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง ในแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น

เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ในรายวิชา.. " Computer Workshop MEAN  "

การพัฒนาโปรแกรม Full stack web development

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเข้าร่วมเวิร์คชอป
1. โน๊ตบุ๊ค

โปรแกรมที่ต้องเตรียมก่อนเข้าร่วมเวิร์คชอป

1. vscode

2. github

3. nodejs

4. mongodb

5. robomongo

ทักษะการเขียนโปรแกรม (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

1.ภาษาใดภาษาหนึ่ง คุ้นเคย Syntax Java , JavaScript , C , C#

2. Terminal Command Line Basic

3. cd, dir , mkdir, rm

4. GitHub เบื้องต้น git pull

จัดเต็ม แน่นๆ 2 วัน ในวันที่ 1 - 2 ก.ค 2560

 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 60

ประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 60

ณ. จัมป์ สเปซ ชั้น 1 ตึก Msociety fitness ,Metro Condo (ลงทะเบียน 08.30 น.) 


สนใจลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking 

Workshop for KKU STARTUP : Service Design

Workshop for KKU STARTUP : Computer Workshop Mean

Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

Workshop for KKU STARTUP : Internet of Things 


Tickets

No Tickets Available!

Screen shot 2558 11 08 at 11.49.27 pm

JUMP Space

Coworking Space by Startup for Startup

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.