เปิดสูตรลับ สร้างธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ เบเกอรี่ รุ่งเรืองรับ 4.0
 ตอน : เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ เบเกอรี่

29 June 2017 13:30 - 22 June 2017 16:30
Event fease reca

ธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ เป็นธุรกิจที่เปิดง่าย แต่อยู่รอดได้ยาก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือประเมินธุรกิจอย่างรอบคอบ รวมทั้งการขาดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ แต่กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังเติบโตอย่างร้อนแรง เพราะยังมีพื้นที่ทางตลาดอีกจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่จากเดิมเคยรับประทานอาหารภายในบ้าน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งในร้านอาหาร ร้านฟาสต์ฟูด ร้านริมทาง รถเข็น หรือร้านสะดวกซื้อ โดยผลวิจัยพบว่า ปัจจุบัน คนไทยรับประทานอาหารนอกบ้านสัปดาห์ 3-6 ครั้ง จนถึงทุกวัน คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 70% ส่วนที่เหลือ 30% จะไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ้างแต่นานๆ ครั้ง

นอกจากนี้ ข้อมูลสำรวจอัตราการบริโภคกาแฟเฉลี่ยของคนไทย อยู่ที่ 200 แก้วต่อคนต่อปี รวมทั้ง จำนวนลูกค้าที่มาซื้อกาแฟที่ร้านแล้วเดินออกเลย คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เพียง 20% เท่านั้น ส่วนอีก 80% จะนั่งดื่มภายในร้าน ทั้งนั่งทำงาน ใช้เป็นสถานที่นัดพบเพื่อนฝูง เป็นต้น

ดังนั้น การเริ่มต้นธุรกิจ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ในฐานะผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อสามารถประเมินโอกาส และวางแผนจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงแนวทางในการประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ข้อพึงระมัดระวัง ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางในการจัดการและบริหารธุรกิจโรงแรมในระยะเริ่มต้น

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่ม Startup ที่กำลังมองหาธุรกิจ / ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ / ผู้ที่วางแผนเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ชั้น 4 อาคารซีดับเบิลยู (ไซเบอร์เวิลด์ เดิม) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  1. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการหรือธุรกิจว่า หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ
  2. การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์ด้านการเงิน การประเมินการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินลงทุน
  3. แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจ
  4. สิ่งที่ควรและไม่ควรทำก่อน ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านตลาด เทคนิค การเงิน กระแสเงินสด การบริหารจัดการ การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
  5. กรณีศึกษาตัวอย่างการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณปริพัตร บูรณสิน กรรมการผู้จัดการ เกวินน์ คอนซัลติ้ง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทำแบบจำลองความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร การพัฒนาศักยภาพกระบวนการวางแผนธุรกิจที่เน้นการลงทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและระบบผลตอบแทนโบนัสระดับกลุ่มธุรกิจกลุ่มพัฒนาองค์กรและกลุ่มสนับสนุนและบริการตามผลงาน EVA และ KPI

กำหนดการ

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร

เวลา 13.30-16.30 น. การประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ โดย คุณปริพัตร บูรณสิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

เวลา 15.00-16.30 น. เทคนิคการเริ่มต้นทำธุรกิจ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ อย่างไรไม่ให้เจ๊ง

--------
ประกาศ หลักสูตรนี้ ปิดรับสมัครแล้ว 
ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งดรับสมัครผ่าน EVENT POP

--------

Tickets

Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Marcomms2

Market-Comms

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และให้บริการด้านการประชุม อบรมสัมมนา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะกลุ่มงานประชุมและอบรมสัมมนา ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 15,000 ราย มากกว่า 150 หลักสูตร


Need Help?

Visit Help Center