Education

Content Marketing 2.0 | 22-23 JUL

Fd4da747353a858eb07d7596bba6a5035bf21c38
Content Marketing 2.0 | 22-23 JUL

คอร์สอบรมและ Workshop การทำ Content Marketing โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ แนวคิดที่จำเป็นต้องรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำการสื่อสารการตลาดรวมทั้งบริหารจัดการคอนเทนต์ในสื่อของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยาย
Content Marketing เบื้องต้น
เรื่องควรรู้ในการทำคอนเทนต์บนออนไลน์
แนวทางในการออกแบบคอนเทนต์
Workshop การทำ Content Strategy
การทำ Content Optimization ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทฤษฏีควรรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์
กรณีศึกษาในการทำคอนเทนต์ของแบรนด์ต่างๆรูปแบบการอบรม: บรรยาย + เวิร์คช้อป


ระยะเวลาอบรม: 2 วันเต็ม | 10.00. - 16.30.


หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรมตลอดสองวัน


คอร์สนี้เหมาะกับ

  • นักการตลาดที่ต้องดูแลการสื่อสารการตลาด
  • เจ้าของธุรกิจที่อยากใช้สื่อของตัวเองให้มีประสิทธิภาพด้วยคอนเทนต์
  • คนทำงานด้านคอนเทนต์ 

ระดับเนื้อหา: Basic - Intermediate

ผู้สอน: ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
อดีตผู้บริหารการตลาดดิจิทัลในบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
อดีตผู้บริหารในดิจิทัลเอเยนซี่ที่ทำงานให้กับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 40 แบรนด์
อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดดิจิทัลหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ขณะนี้
เจ้าของบล็อกและเพจ nuttaptuch.com - บล็อกการตลาดที่มีคนติดตามมากกว่า 240,000 คนบน Facebook
คอลัมน์นิสต์ในเว็บไซต์ a day และ Thairath
โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการ DigiLife ทาง Nation TV
ประสบการการบรรยายการตลาดดิจิทัลมากกว่า 5 ปี ทั้งแบบ in-house training และ public training มากกว่า 50 ครั้ง

หมายเหตุ: หากต้องการชำระค่าอบรมในนามนิติบุคคล สามารถติดต่อเรื่องการใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงินได้ที่ info@dots-consultancy.com 

Tickets

No Tickets Available

F779a03f7827498d941b8596cfd8e461c79bc7be
Organized by
dots consultancy