Event pop top new

Content Marketing 2.0 | 22-23 JUL

คอร์สอบรมและ Workshop การทำ Content Marketing โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ แนวคิดที่จำเป็นต้องรู้ เครื่องมือและเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำการสื่อสารการตลาดรวมทั้งบริหารจัดการคอนเทนต์ในสื่อของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยาย
Content Marketing เบื้องต้น
เรื่องควรรู้ในการทำคอนเทนต์บนออนไลน์
แนวทางในการออกแบบคอนเทนต์
Workshop การทำ Content Strategy
การทำ Content Optimization ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทฤษฏีควรรู้เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์
กรณีศึกษาในการทำคอนเทนต์ของแบรนด์ต่างๆรูปแบบการอบรม: บรรยาย + เวิร์คช้อป


ระยะเวลาอบรม: 2 วันเต็ม | 10.00. - 16.30.


หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างการอบรมตลอดสองวัน


คอร์สนี้เหมาะกับ

  • นักการตลาดที่ต้องดูแลการสื่อสารการตลาด
  • เจ้าของธุรกิจที่อยากใช้สื่อของตัวเองให้มีประสิทธิภาพด้วยคอนเทนต์
  • คนทำงานด้านคอนเทนต์ 

ระดับเนื้อหา: Basic - Intermediate

ผู้สอน: ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
อดีตผู้บริหารการตลาดดิจิทัลในบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
อดีตผู้บริหารในดิจิทัลเอเยนซี่ที่ทำงานให้กับแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 40 แบรนด์
อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดดิจิทัลหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ขณะนี้
เจ้าของบล็อกและเพจ nuttaptuch.com - บล็อกการตลาดที่มีคนติดตามมากกว่า 240,000 คนบน Facebook
คอลัมน์นิสต์ในเว็บไซต์ a day และ Thairath
โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการ DigiLife ทาง Nation TV
ประสบการการบรรยายการตลาดดิจิทัลมากกว่า 5 ปี ทั้งแบบ in-house training และ public training มากกว่า 50 ครั้ง

หมายเหตุ: หากต้องการชำระค่าอบรมในนามนิติบุคคล สามารถติดต่อเรื่องการใบวางบิล / ใบเสร็จรับเงินได้ที่ info@dots-consultancy.com 

View Tickets
Date
22 Jul 2017 10:00 - 23 Jul 2017 16:00
Add to Calendar
Location
M academy เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logo black
dots consultancy
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo black

dots consultancy

Call

084-617-9999

Facebook

facebook.com/nuttaputchdotcom/

Line

@nuttaputchdotcom

E-mail

info@dots-consultancy.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center